Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych wymagane jest wyłącznie na następujących kierunkach studiów:

 

- fizyka

- informatyka

- informatyka i ekonometria

- mechatronika

- inżynieria materiałowa

- systemy diagnostyczne w medycynie

- dietetyka

- zdrowie publiczne

- kierunek lekarski

- fizjoterapia

- pielęgniarstwo

- położnictwo

- elektroradiologia

- ratownictwo medyczne

- jazz i muzyka rozrywkowa, specjalność: wykonawstwo wokalne

- grafika

- sztuki wizualne

- turystyka i rekreacja

- wychowanie fizyczne

- biotechnologia

 

Po pojawieniu się informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym: „kandydat zakwalifikowany do dalszego postępowania rekrutacyjnego”, osoba zakwalifikowana pobiera i drukuje ze swojego prywatnego konta rekrutacyjnego  skierowanie na badania lekarskie oraz oświadczenie o zgodzie / braku zgody na przekazanie informacji medycznej innej osobie, a w przypadku osoby małoletniej - oświadczenie o zgodzie na badanie osoby małoletniej.

Po wykonaniu badań w jednej z placówek wskazanej na odwrocie skierowania oraz otrzymaniu pozytywnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy, kandydat przedkłada je wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w siedzibie Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego w terminach określonych przez WZR.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie http://www.womp-rzeszow.ires.pl/11336/11336/

 


 

ZARZĄDZENIE nr 16 / 2019 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 15. 04.2019 r. w sprawie badania lekarskiego kandydata na studia wyższe oraz studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego
 

Wykaz podmiotów, które w 2019 r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow