Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: Architektura krajobrazu                                                                                                                                

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy

0,5

Egzamin wstępny   -  

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie  iczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować umiejętnościami plastycznymi ocenionymi na podstawie dziesięciu rysunków formatu A-3, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). Rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3 (420x297) W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek o kolejności przyjęć decyduje ocena złożonych prac.

 

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny,
b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.
 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 1 przedmiot spośród następujących: matematyka, biologia, chemia, fizyka lub geografia

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 Język obcy

0,5

Egzamin wstępny   -  

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

 Język polski

 Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie   iczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby   kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

 Kandydat powinien dysponować umiejętnościami plastycznymi ocenionymi na podstawie dziesięciu rysunków formatu A-3, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). Rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3 (420x297) W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek o kolejności przyjęć decyduje ocena złożonych prac.

 
 

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty
dopuszczający/mierny (2) 30 - -
dopuszczający plus (2+) 45 - -
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny plus (3+) 90
dobry (4) 120 dobry 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus (4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190 - -
celujący (6) 200 - -

 

 

Kierunek: Architektura krajobrazu

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Wymagania wstępne

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną na studiach I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu lub kierunku pokrewnym studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z dyplomu ukończenia studiów.

Kompetencje oczekiwane od kandydata 

Kandydat powinien dysponować wiedzą oraz umiejętnościami przygotowującymi do prowadzenia badań naukowych w zakresie kierunku Architektura krajobrazu lub pokrewnego z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, technicznych lub sztuki, z zastrzeżeniem, że na kierunku pokrewnym większość osiągniętych efektów kształcenia jest zgodna z założonymi dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia.
W przypadku nieosiągnięcia efektów kształcenia: K_W06, K_W12, K_U02, KU_04, KU_05 kandydaci zobligowani są do uzupełnienia w trakcie studiów przedmiotów wyznaczonych przez Komisję Rekrutacyjną.

Uwagi

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, CKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

 
K_W06 zna, w zakresie podstawowym współczesne technologie i tenden
cje stosowane w projektowaniu i realizacji obiektów architektury
krajobrazu
K_W12 dysponuje wiedzą związaną z analizą przestrzeni wykorzystującą
do tego celu zróżnicowane techniki i metody
K_U02 potrafi wykonać przestrzenne wizualizacje rozwiązań projekto
wych wykorzystując zasady geometrii wykreślnej i techniki
komputerowe
K_U04 umie projektować obiekty architektury krajobrazu w różnym
kontekście i skali
K_U05 potrafi komponować obiekty architektury krajobrazu z wykorzy
staniem dostępnych środków technicznych i materiałowych

 

Średnia arytmetyczna:
5,0 50 pkt.
4,51 – 4,99 45 pkt.
4,00 - 4,50 40 pkt.
3,51 – 3,99 35 pkt.
3,00 - 3,50 30 pkt.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow