Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Kierunek: Architektura krajobrazu

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Wymagania wstępne

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną na studiach I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu lub kierunku pokrewnym studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z dyplomu ukończenia studiów.

Kompetencje oczekiwane od kandydata 

Kandydat powinien dysponować wiedzą oraz umiejętnościami przygotowującymi do prowadzenia badań naukowych w zakresie kierunku Architektura krajobrazu lub pokrewnego z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, technicznych lub sztuki, z zastrzeżeniem, że na kierunku pokrewnym większość osiągniętych efektów kształcenia jest zgodna z założonymi dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia.
W przypadku nieosiągnięcia efektów kształcenia: K_W06, K_W12, K_U02, KU_04, KU_05 kandydaci zobligowani są do uzupełnienia w trakcie studiów przedmiotów wyznaczonych przez Komisję Rekrutacyjną.

Uwagi

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, CKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

 
K_W06 zna, w zakresie podstawowym współczesne technologie i tenden
cje stosowane w projektowaniu i realizacji obiektów architektury
krajobrazu
K_W12 dysponuje wiedzą związaną z analizą przestrzeni wykorzystującą
do tego celu zróżnicowane techniki i metody
K_U02 potrafi wykonać przestrzenne wizualizacje rozwiązań projekto
wych wykorzystując zasady geometrii wykreślnej i techniki
komputerowe
K_U04 umie projektować obiekty architektury krajobrazu w różnym
kontekście i skali
K_U05 potrafi komponować obiekty architektury krajobrazu z wykorzy
staniem dostępnych środków technicznych i materiałowych

 

Średnia arytmetyczna:
5,0 50 pkt.
4,51 – 4,99 45 pkt.
4,00 - 4,50 40 pkt.
3,51 – 3,99 35 pkt.
3,00 - 3,50 30 pkt.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow