Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: Administracja

Poziom: I stopnia

Forma: niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

HISTORIA lub WIEDZA  O SPOŁECZEŃSTWIE lub GEOGRAFIA oraz PRZEDMIOTY WYBRANY PRZEZ KANDYDATA na maturze: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego

 

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK POLSKI: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit. 

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość historii powszechnej, historii polski, języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury".

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

HISTORIA lub WIEDZA  O SPOŁECZEŃSTWIE lub GEOGRAFIA oraz PRZEDMIOTY WYBRANY PRZEZ KANDYDATA na maturze: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej

 

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK POLSKI: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit. 

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość historii powszechnej, historii polski, języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury".

 

 

 

Kierunek: Administracja

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: praktyczny

Wymagania wstępne

Kandydat musi posiadać ukończone studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w oparciu o konkurs dyplomów ukończenia studiów (o ocenę końcową) tych kierunków, których absolwenci posiadają wymienione niżej kompetencje, a w szczególności na takich kierunkach jak: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, europeistyka, historia, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z toku studiów. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać następujące kompetencje umożliwiające realizację efektów kształcenia przewidzianych na przedmiotowym kierunku:

- posiadać wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (prawnych, politycznych i ekonomicznych), sądownictwa krajowego i międzynarodowego oraz znać podstawowe systemy polityczne i partyjne,

- posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych,

- umieć wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych zjawisk, a także analizować zakres kompetencji i funkcji organów i instytucji politycznych, prawnych, gospodarczych. 

Uwagi

Dla studentów, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej. Obejmuje ona trzy pytania z wyznaczonego przez Wydziałową Komisję Egzaminacyjną zakresu wiedzy.
Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:                                                                                              

ocena bardzo dobry (5)

ocena dobry plus (4+)

ocena dobra (4)

ocena dostateczny plus (3,5)

ocena dostateczna (3)

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR w postępowaniu rekrutacyjnym bierze pod uwagę ocenę końcową na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z toku studiów.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow