Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020:

 

 

Kierunki, poziomy oraz formy studiów, na które będzie prowadzona II tura rekrutacji na semestr zimowy na rok akademicki 2019/2020
 

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy — rek.wb-r@ur.edu.pl

agroleśnictwo
architektura krajobrazu
logistyka w sektorze rolno-spożywczym
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
rolnictwo
technologia żywności i żywienie człowieka

 

Wydział Ekonomii - rekrutacjawe@ur.edu.pl
ekonomia - studia I i II stopnia           (studia II stopnia prowadzone w języku polskim i angielskim)
finanse i rachunkowość

 

Wydział Filologiczny - e-mail: wkrfil@ur.edu.pl

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filologia angielska
filologia germańska
filologia polska
filologia rosyjska
lingwistyka stosowana 
polonistyka stosowana

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - e-mail: wmprekrutacja@ur.edu.pl

fizyka
informatyka
informatyka i ekonometria
inżynieria materiałowa
matematyka
mechatronika
systemy diagnostyczne w medycynie

 

Wydział Medyczny - e-mail: rekrut-wmed@ur.edu.pl

kierunek lekarski   (studia prowadzone w języku polskim i angielskim)
pielęgniarstwo
położnictwo
dietetyka
zdrowie publiczne
elektroradiologia
ratownictwo medyczne
fizjoterapia
 

Wydział Muzyki - e-mail: muzyka@ur.edu.pl

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim – w języku angielskim studia odpłatne)
jazz i muzyka rozrywkowa (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim – w języku angielskim studia odpłatne)
instrumentalistyka
 

Wydział Pedagogiczny - e-mail: rekrutacjawp@ur.edu.pl

pedagogika
pedagogika specjalna* (rekrutacja pod warunkiem otrzymania uprawnień)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

nauki o rodzinie
 

Wydział Prawa i Administracji - e-mail: rekrutacjawpia@ur.edu.pl

prawo - studia stacjonarne
prawo - studia niestacjonarne
administracja - studia stacjonarne
administracja - studia niestacjonarne
 

Wydział Socjologiczno-Historyczny - e-mail: rekrutacja_sh@ur.edu.pl

archeologia - email: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl
bezpieczeństwo wewnętrzne
filozofia
historia
komunikacja międzykulturowa 
kulturoznawstwo
muzeologia
politologia
praca socjalna
socjologia
turystyka historyczna i kulturowa

 

Wydział Sztuki - e-mail: rekrutacja.ws@ ur.edu.pl

sztuki wizualne
grafika
 

Wydział Wychowania Fizycznego - e-mail: wwfrek@ur.edu.pl

wychowanie fizyczne
turystyka i rekreacja
 

Wydział Biotechnologii - e-mail: rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com

biologia
biotechnologia

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow