Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

XX Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

XX Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zaszczyt  organizacji Jubileuszowego XX Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) skupiającego międzynarodowe grono specjalistów - naukowców i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rolnictwa i obszarów wiejskich przypadł  Wydziałowi Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, który jest aktywnym członkiem tej organizacji. Jego obrady odbywały się w dniach 04-06.09.2013 w campusie akademickim ZALESIE. W tym roku hasłem przewodnim  Kongresu był „Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym”.

 

Jego celem była prezentacja rezultatów badań związanych z rozwojem agrobiznesu i obszarów wiejskich realizowanych
w zróżnicowanej przestrzeni regionów. Istotnym zamierzeniem Kongresu było również stworzenie warunków do dyskusji naukowej i inspirowanie nowych obszarów badań dostarczających wiedzy niezbędnej do skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych. Przede wszystkim w obszarze innowacyjnych rozwiązań, dających podstawy kształtowania skutecznej strategii i polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich bazujących na regionalnej specyfice.

Tematyka tegorocznego Kongresu dotyczyła następujących zagadnień szczegółowych:

- stanu i kierunków rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem makroekonomicznych uwarunkowań oraz zróżnicowanych i zmiennych warunków gospodarowania,

- problemów i konsekwencji przestrzennego zróżnicowania rolnictwa i obszarów wiejskich i ich roli w rozwoju regionalnym,

- wsparcia instytucjonalnego stymulującego rozwój obszarów wiejskich, w tym zwłaszcza gospodarki żywnościowej,

- roli procesów integracyjnych w sferze agrobiznesu dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

- kwestii godzenia interesów ochrony środowiska z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego i wielofunkcyjnego ich rozwoju.

            Miejsce tegorocznego Kongresu nie było przypadkowe. Podkarpacie bowiem należy uznać za region, w którym jak w soczewce skupiają się wszystkie problemy rolnictwa i obszarów wiejskich, o których dyskutowano w trakcie obrad i które można było potem dodatkowo zgłębić w trakcie wyjazdów studyjnych, odbywających się w trzecim dniu. Ponadto Kongres wpisuje się w cykl imprez związanych z 40-leciem studiów ekonomiczno-rolniczych w Rzeszowie, na Zalesiu. W obradach Kongresu wzięło  udział ponad 250 osób - pracowników nauki ze wszystkich liczących się ośrodków akademickich z Polski (z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Torunia, Białegostoku, Koszalina, Olsztyna, Lublina, Puław, Kielc oraz Rzeszowa), goście
z zagranicy  (przedstawicieli ekonomistów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier, a także Chin) oraz przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem
i obszarami wiejskimi, jak również przedstawiciele  praktyki gospodarczej.

Kongres odbywał się pod Honorowym Patronatem: JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa. Patronatem Medialnym sprawowali: Telewizja Polska Oddział Regionalny w Rzeszowie, Polskie Radio  Rzeszów, Gazety codziennej  Nowiny, Gazeta Uniwersytecka UR.

            Obrady plenarne rozpoczynające Kongres zaszczycili swoim udziałem m.in. wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Zofia Szalczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk. W imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego gości witał prorektor do spraw rozwoju i finansów prof. UR dr hab. Czesław Puchalski oraz dziekan Wydziału Ekonomii prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz.
            Dwudniowe obrady odbywały się w ramach sesji plenarnych oraz w dziewięciu sekcjach tematycznych. Trzeci dzień Kongresu był przeznaczony na wyjazdy studyjne. Dla uczestników przygotowano trzy trasy: I - na Ukrainę  zatytułowana „ Problemy rolnictwa i obszarów wiejskich
w  okresie transformacji” (zapoznanie się z funkcjonowaniem rynków hurtowych na Ukrainie, zwiedzanie rynku hurtowego we Lwowie i zwiedzanie Lwowa; Trasa II  „Innowacyjność i tradycje
w rolnictwie i  na obszarach wiejskich Podkarpacia” (związana była z zapoznaniem się z przemysłem rolno-spożywczym w regionie - obejmowała Fabrykę Wódek "POLMOS ŁAŃCUT" , Eko-energię w Przeworsku, Zakład Mięsny Smak Górno,  Browar Van Pur w Rakszawie oraz Zagrodę  Garncarską w Medyni; Trasa III „Gospodarka w obszarach cennych przyrodniczo” ( na przykładzie  Bieszczadów  pokazano sukcesy i problemy związane z rozwojem społeczno gospodarczym w tych specyficznych  terenach. Uczestnicy zapoznali się m. in. z problematyką produkcji energii odnawialnej, z  prowadzeniem ekozagrody,  problemami  przedsiębiorstwa z usługami turystyczni.

            Wnioski będące wynikiem obrad Kongresu posłużą do wypracowania stanowiska środowiska naukowego dotyczącego kierunków rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich w Polsce. Zostaną one zaprezentowane w najnowszym wydaniu Biuletynu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu oraz przekazane jego uczestnikom i  instytucjom związanym z rolnictwem i obszarami wiejskimi.

            W trakcie Kongresu odbyły się również wybory nowych władz Stowarzyszenia. Na prezesa Stowarzyszenia wybrano prof. dr hab. Andrzeja P. Wiatraka z Uniwersytetu Warszawskiego, zaś wiceprzewodniczącymi zostali: dr hab.prof. SGGW Barbara Gołębiewska oraz ponownie dziekan Wydziału Ekonomii UR dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz, a członkami zarządu prof. dr hab. Dionizy Niezgoda z Uniwersytety Przyrodniczego w Lublinie oraz prof. dr hab. Grzegorz Spychalski z Politechniki Koszalińskiej.

            Kongres był nie tylko miejscem debat i dyskusji naukowych ale również forum bezpośredniej wymiany myśli, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej przyczyniającym się do lepszego rozpoznania problemów i wyzwań rozwojowych, z którymi zmaga się i przed którymi stoją rolnictwo i obszary wiejskie. Jednocześnie doskonałą okazją do promocji naszego Uniwersytetu oraz regionu. Realizację tego  ostatniego celu gwarantował bardzo bogaty program towarzyszący Kongresowi, w tym zwłaszcza wyjazdy studyjne, zwiedzanie miasta i Uniwersytetu, koncerty i występy zespołów uniwersyteckich. We współpracy z Centrum Marketingu Produktów Spożywczych,  działającym na Wydziale Ekonomi, zorganizowano promocję produktów regionalnych i lokalnych.  Miała  ona miejsce podczas  Biesiady zorganizowanej w drugim dniu Kongresu, której wiodącym organizatorem był  Zakład Mięsny Smak Górno oraz podczas wyjazdów studyjnych w trakcie których oferowane były posiłki bazujące na lokalnych, tradycyjnych potrawach.

            Za sprawą bardzo sprawnie działającego Komitetu Organizacyjnego Kongresu, pracującego w składzie: przewodniczący - dr hab. prof. UR  Grzegorz Ślusarz, sekretarz - dr Wiesław Szopiński, zastępca sekretarza - dr Małgorzata Lechwar i członków: prof. dr hab. Adam Czudec, dr Bogumiła Grzebyk, dr Jadwiga Pawłowska-Mielech, dr Ryszard Kata, dr Bogdan Wierzbiński, mgr Artur Kuliński, wspieranego w ostatniej fazie pracownikami Wydziału Ekonomii  i studentami udało się zrealizować założenia Kongresu oraz jego interesujący i bogaty program, co sprawiło, że wszyscy goście (zarówno krajowi jak i zagraniczni) zostali zauroczeni pobytem na Uniwersytecie i  na  pięknym Podkarpaciu. Dawali tego  wyraz w  podziękowaniach ustnych składane na zakończenie, jak i przesyłanych do organizatorów.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow