Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Projekt transgraniczny na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Projekt transgraniczny na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

            Euroregion Karpacki to jeden z największych euroregionów w Europie, w którym ciągle odczuwalna jest niedostateczna współpraca transgraniczna.  Cechą charakterystyczną tego euroregionu  jest to, że w jego obrębie występuje wiele cennych przyrodniczo obszarów, objętych różnymi formami ochrony. To z jednej strony walor tych terenów,  z drugiej zaś występowanie wielu ograniczeń i problemów związanych z rozwojem. Stąd też zrodził się pomysł przygotowania projektu, który będzie wpisywał się transgraniczną współpracę i problematykę optymalnego wykorzystania walorów obszarów cennych przyrodniczo.              Projekt taki przygotowany został przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego - Gminą Zarszyn i partnerem zagranicznym Stowarzyszeniem Górna Olka z Niżnej Sitnicy na Słowacji. Wiodąca autorką jego koncepcji była  dr Bogumiła Grzebyk z Katedry Polityki Gospodarczej. Projekt ten zatytułowany został „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim” i po pomyślnym przejściu procedur konkursowych jest przewidziany do realizacji w latach 2013-2014. Grant  jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego Polska.

Za główne cele projektu uznano:

-  nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów w Euroregionie Karpackim pomiędzy polskimi i słowackimi społecznościami i samorządami gmin przyrodniczo cennych objętych systemem ochrony prawnej,

-  podnoszenie świadomości i edukacja społeczności lokalnych dla przeciwdziałania konfliktom na styku ochrona przyrody i działalność  inwestycyjna oraz niezbędne działania zmierzające do ograniczenia presji lokalnej gospodarki na cenną przyrodę,

- zainicjowanie współpracy  instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki regionalnej, samorządów i mieszkańców oraz pracowników uczelni wyższych,

-  wymiana wiedzy i doświadczeń w sferze „ochrona przyrody a możliwości rozwoju”.

Realizacja powyższych celów będzie się wiązała z transferem wiedzy pomiędzy pracownikami naukowymi UR, przedstawicielami samorządu terytorialnego reprezentującymi różne gminy Euroregiony Karpackiego, instytucjami zarządzającymi obszarami chronionymi, (w tym Naturą 2000) i mieszkańcami (rolnikami, przedsiębiorcami). Wymiana wiedzy i doświadczeń będzie skutkowała większymi możliwościami promowania rozwoju społeczno-gospodarczego w zgodzie z Naturą 2000, po obu stronach granicy, skuteczniejszą ochroną zasobów przyrodniczych i lepszym wykorzystaniem walorów obszarów objętych ochroną w procesie rozwoju gospodarczego.

 Docelowymi grupami projektu są:

- przedstawiciele władz samorządowych (wójtowie, radni, sołtysi, pracownicy urzędów gmin) głównie powiatu sanockiego i regionu preszowskiego ze strony słowackiej - obszarów przyrodniczo cennych, w tym objętych europejską siecią Natura 2000,

- przedsiębiorcy i rolnicy, potencjalni inwestorzy, którzy prowadzą lub chcieliby rozwinąć działalność gospodarczą na obszarach chronionych i są zainteresowani otrzymaniem niezbędnej wiedzy w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego dla preferowanych kierunków działalności gospodarczych.  

            Te dwie grupy, poprzez bezpośrednie uczestnictwo w projekcie będą miały szansę nawiązania ścisłej współpracy, a w przyszłości będą mogli uczestniczyć w nowych może bardziej rozbudowanych przedsięwzięciach. Uważa się, że w wyniku realizacji  projektu pracownicy UR oraz  samorządowcy polscy i słowaccy poszerzą swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach chronionych.

            Zakładany w projekcie transfer wiedzy i doświadczeń będzie się odbywał poprzez:  konferencje naukowe (zaplanowano dwie takie konferencje – inauguracyjna, stanowiąca uroczyste otwarcie Projektu na Uniwersytecie Rzeszowskim, zaś podsumowująca w Zarszynie); seminarium (połączone z wyjazdem studyjnym na Słowację); panel dyskusyjny (planowany w Zarszynie); publikację naukową (książkę, dwujęzyczną poświeconą  zagadnieniom dotyczącym problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego na pograniczu polsko-słowackim, z uwzględnieniem specyfiki obszarów objętych różnymi formami ochrony i doświadczeń związanych z  funkcjonowaniem w Unii Europejskiej, gdzie takie obszary są traktowane priorytetowo). Publikacja ta będzie recenzowana i trafi  do instytucji, które wezmą udział w projekcie oraz bibliotek uniwersyteckich,  a więc do szerokiego grona odbiorców.

            Konferencja inauguracyjna na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zalesiu zatytułowana jest w  „Środowisko – Człowiek - Gospodarka w Euroregionie Karpackim”. Jej współorganizatorem jest Urząd Gminy w Zarszynie. Główne celem konferencji jest  prezentacja  celów projektu, identyfikacja głównych problemów rozwojowych na obszarach przyrodniczo cennych oraz inicjowanie i pogłębianie współpracy na pograniczu Polski i Słowacji.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow