Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Projekt transgraniczny na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Projekt transgraniczny na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

            Euroregion Karpacki to jeden z największych euroregionów w Europie, w którym ciągle odczuwalna jest niedostateczna współpraca transgraniczna.  Cechą charakterystyczną tego euroregionu  jest to, że w jego obrębie występuje wiele cennych przyrodniczo obszarów, objętych różnymi formami ochrony. To z jednej strony walor tych terenów,  z drugiej zaś występowanie wielu ograniczeń i problemów związanych z rozwojem. Stąd też zrodził się pomysł przygotowania projektu, który będzie wpisywał się transgraniczną współpracę i problematykę optymalnego wykorzystania walorów obszarów cennych przyrodniczo.              Projekt taki przygotowany został przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego - Gminą Zarszyn i partnerem zagranicznym Stowarzyszeniem Górna Olka z Niżnej Sitnicy na Słowacji. Wiodąca autorką jego koncepcji była  dr Bogumiła Grzebyk z Katedry Polityki Gospodarczej. Projekt ten zatytułowany został „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim” i po pomyślnym przejściu procedur konkursowych jest przewidziany do realizacji w latach 2013-2014. Grant  jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego Polska.

Za główne cele projektu uznano:

-  nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów w Euroregionie Karpackim pomiędzy polskimi i słowackimi społecznościami i samorządami gmin przyrodniczo cennych objętych systemem ochrony prawnej,

-  podnoszenie świadomości i edukacja społeczności lokalnych dla przeciwdziałania konfliktom na styku ochrona przyrody i działalność  inwestycyjna oraz niezbędne działania zmierzające do ograniczenia presji lokalnej gospodarki na cenną przyrodę,

- zainicjowanie współpracy  instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki regionalnej, samorządów i mieszkańców oraz pracowników uczelni wyższych,

-  wymiana wiedzy i doświadczeń w sferze „ochrona przyrody a możliwości rozwoju”.

Realizacja powyższych celów będzie się wiązała z transferem wiedzy pomiędzy pracownikami naukowymi UR, przedstawicielami samorządu terytorialnego reprezentującymi różne gminy Euroregiony Karpackiego, instytucjami zarządzającymi obszarami chronionymi, (w tym Naturą 2000) i mieszkańcami (rolnikami, przedsiębiorcami). Wymiana wiedzy i doświadczeń będzie skutkowała większymi możliwościami promowania rozwoju społeczno-gospodarczego w zgodzie z Naturą 2000, po obu stronach granicy, skuteczniejszą ochroną zasobów przyrodniczych i lepszym wykorzystaniem walorów obszarów objętych ochroną w procesie rozwoju gospodarczego.

 Docelowymi grupami projektu są:

- przedstawiciele władz samorządowych (wójtowie, radni, sołtysi, pracownicy urzędów gmin) głównie powiatu sanockiego i regionu preszowskiego ze strony słowackiej - obszarów przyrodniczo cennych, w tym objętych europejską siecią Natura 2000,

- przedsiębiorcy i rolnicy, potencjalni inwestorzy, którzy prowadzą lub chcieliby rozwinąć działalność gospodarczą na obszarach chronionych i są zainteresowani otrzymaniem niezbędnej wiedzy w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego dla preferowanych kierunków działalności gospodarczych.  

            Te dwie grupy, poprzez bezpośrednie uczestnictwo w projekcie będą miały szansę nawiązania ścisłej współpracy, a w przyszłości będą mogli uczestniczyć w nowych może bardziej rozbudowanych przedsięwzięciach. Uważa się, że w wyniku realizacji  projektu pracownicy UR oraz  samorządowcy polscy i słowaccy poszerzą swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach chronionych.

            Zakładany w projekcie transfer wiedzy i doświadczeń będzie się odbywał poprzez:  konferencje naukowe (zaplanowano dwie takie konferencje – inauguracyjna, stanowiąca uroczyste otwarcie Projektu na Uniwersytecie Rzeszowskim, zaś podsumowująca w Zarszynie); seminarium (połączone z wyjazdem studyjnym na Słowację); panel dyskusyjny (planowany w Zarszynie); publikację naukową (książkę, dwujęzyczną poświeconą  zagadnieniom dotyczącym problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego na pograniczu polsko-słowackim, z uwzględnieniem specyfiki obszarów objętych różnymi formami ochrony i doświadczeń związanych z  funkcjonowaniem w Unii Europejskiej, gdzie takie obszary są traktowane priorytetowo). Publikacja ta będzie recenzowana i trafi  do instytucji, które wezmą udział w projekcie oraz bibliotek uniwersyteckich,  a więc do szerokiego grona odbiorców.

            Konferencja inauguracyjna na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zalesiu zatytułowana jest w  „Środowisko – Człowiek - Gospodarka w Euroregionie Karpackim”. Jej współorganizatorem jest Urząd Gminy w Zarszynie. Główne celem konferencji jest  prezentacja  celów projektu, identyfikacja głównych problemów rozwojowych na obszarach przyrodniczo cennych oraz inicjowanie i pogłębianie współpracy na pograniczu Polski i Słowacji.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow