Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W KONTEKŚCIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ Czyli wnioski z XI międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”.

 

Władysława Jastrzębska

 

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH
W KONTEKŚCIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

Czyli wnioski z XI międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej  z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”.

 

            Światowy kryzys finansowy, który wybuchł we wrześniu 2008 roku, wywołany został nieroztropną deregulacją rynków finansowych, liberalną polityką gospodarczą  oraz psuciem demokracji. Głębokość kryzysu finansów publicznych w niektórych państwach jest ponadto funkcją nieroztropnych polityk makroekonomicznych, w tym ich ewolucji w kierunku socjaldemokratycznego welfare state.   Spadek produkcji, zatrudnienia i jakości życia w wielu krajach, przyniósł poważne wyzwania dla polityki makroekonomicznej, w tym fiskalnej. Metody i narzędzia polityki stabilizacyjnej wyjaśniane w ekonomii głównego nurtu, czy też stosowane w krajach dotkniętych kryzysem pakiety stabilizacyjne  i antykryzysowe budzą wiele wątpliwości. Zaobserwować można ich ograniczoną skuteczność oraz negatywne oddziaływania o charakterze społecznym, w tym na spójność społeczno-ekonomiczną. Pojawiają się zatem pytania o fundamentalne reformy finansów publicznych i reinstytucjonalizację rynków. Dotyczy to także Polski, gdzie z coraz większą mocą dają znać o sobie specyficzne przejawy kryzysu finansów publicznych. Za skutki kryzysu płacą uczestnicy rynku  o niskiej kondycji konkurencyjnej, a przede wszystkim bezrobotni i słabo zarabiający  pracownicy, nabywający drożejące towary. Wszystko to dzieje się po to, aby beneficjentem kryzysu mógł być sektor finansowy odpowiedzialny za wykreowanie nowej nierównowagi społecznej związanej z finansjalizacją gospodarki. Poprawa stanu finansów publicznych jest warunkiem rozwiązywania nie tylko problemów sektora publicznego, ale całokształtu wyzwań rozwojowych. Skuteczne działania w tym kierunku wymagają jasno określonej strategii w ramach polityki stabilizacyjnej  rządu, respektującej odpowiedzialność międzypokoleniową oraz myślenia opartego na podejściu zintegrowanym, holistycznym i interdyscyplinarnym. Na tle problemów związanych z kryzysem finansów publicznych wyłaniają się więc pytania o nowe sposoby realizacji polityki społeczno- gospodarczej, wykraczające poza dotychczasowe standardy i sposoby przywracania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej.

            Wyjaśnianiu i diagnozowaniu istoty przyczyn i skutków kryzysu finansów  publicznych, a także poszukiwaniu odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące barier, czynników, instytucji, mechanizmów oraz  narzędzi wyzwalających wolę i tworzących możliwości ograniczania kryzysu  i ich wielorakich implikacji szkodzących spójności społeczno-ekonomicznej poświęcona była konferencja naukowa zatytułowana Kryzys finansów publicznych, przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.  Organizatorami konferencji odbywającej się w dniach 20–21 września br. byli pracownicy Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedry Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod kierunkiem prof. dra hab. Michała Gabriela Woźniaka.

W konferencji uczestniczyły osoby reprezentujące niemal wszystkie polskie uczelnie ekonomiczne i inne ośrodki naukowe. Gościliśmy profesorów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, UMCS w Lublinie, AGH w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, UMK w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na konferencji obecni byli również goście z zagranicznych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu, Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Kijowie, Narodowego Uniwersytetu we Lwowie, Dniepropietrowskiej Państwowej Akademii Inżynierii Lądowej i Architektury, Melitopolskiego Instytut Państwowego i Samorządowego Zarządzania Uniwersytetu Humanistycznego w Zaporożu, Śląskiego Uniwersytetu w Karwinie oraz Uniwersytetu w Żlinie.

W celu ściślejszego powiązania debaty teoretycznej z praktyką w   konferencji uczestniczyli również przedstawiciele  władz centralnych oraz lokalnych.

Grupując tematycznie referaty wygłoszone przez ekonomistów, socjologów, prawników, psychologów, filozofów oraz reprezentantów innych dyscyplin naukowych, obrady plenarne oraz w sekcjach poświęcone były:

  1. Aspektom globalnym i uwarunkowaniom kryzysu finansów publicznych;
  2. Konsekwencjom kryzysu finansów publicznych z perspektywy różnych sfer bytu ludzkiego;
  3. Programom oraz instrumentom zapobiegania i ograniczania skutków kryzysu finansów publicznych (pakietom stabilizacyjnym i ocenie ich skuteczności);
  4. Ocenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu finansów publicznych;
  5. Wyzwaniom dla UE i strefy euro wynikającym z kryzysu finansów publicznych;
  6. Zmianom instytucjonalnym sprzyjającym ograniczaniu skutków kryzysu finansów publicznym;
  7. Rynkowi pracy w czasach kryzysu.

            Cykl konferencji Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, organizowanych przez pracowników Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a zainicjowany przez prof. dra hab. M. G. Woźniaka w 2002 roku, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pracowników naukowych. Jest to zdarzenie rozpoznawane w krajowym środowisku ekonomicznym, chociażby przez fakt zamieszczania publikacji o dorobku każdorazowej konferencji na stronach www Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Trwałym efektem naszych konferencji jest ponadto cykliczna, punktowana (7 punktów) publikacja Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Do tej pory wydaliśmy 28 tomów, zaś kolejne dwa będą efektem 11-tej konferencji, poświęconej kryzysowi finansów publicznych z perspektywy spójności społeczno- ekonomicznej.

             

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow