Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2012 roku

Anna Nizioł

 

 

 

Rola organizacji pozarządowych w promocji i rozwoju turystyki

 

         Pracownicy Katedry Agroturystyki i Ekonomicznych Funkcji Turystyki i Rekreacji Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierowanej przez prof. dra hab. Bogusława Sawickiego, zorganizowali we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Akademią Europejską na rzecz Euroregionu Karpackiego Międzynarodową Konferencję Naukową pt: Rola organizacji pozarządowych w promocji i rozwoju turystyki”, która odbyła się w dniach 8-9 grudnia ubr. w Rzeszowie i Targowiskach k/Krosna.

         Główny cel konferencji dotyczył ukazania obecnego stanu i perspektyw rozwoju turystyki w kraju i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji pozarządowych działających w obszarze turystyki. Intencją organizatorów było stworzenie okazji do spotkania się przedstawicieli różnych środowisk związanych z turystyką - pracowników naukowych, przedsiębiorców turystycznych, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji turystycznych i innych.

O poziom naukowy konferencji zadbali członkowie Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Bogusław Sawicki – przewodniczący, prof. dr hab. Kazimierz Obodyński – wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, prof. dr hab. Stefan Bosiacki, prof. dr hab. Jan Sikora, prof. dr hab. René Matlovič, prof. dr hab. Jan Junger, prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski, prof. dr hab. Władysław Pańczyk, prof. dr hab. Jerzy Piórecki, prof. dr hab. Jerzy Rut, prof. dr hab. Zygmunt Wnuk, prof. dr hab. Stanisław Zaborniak.

Nad sferą organizacyjną przedsięwzięcia czuwali członkowie Komitetu Organizacyjnego: dr Anna Nizioł – przewodnicząca, dr Marcin Obodyński, mgr Beata Prokop, mgr Agata Sarna, mgr Janusz Danak, mgr Jarosław Herbert. Sekretariatem konferencji kierowała mgr Anna Turza.     
         Do udziału w konferencji zaproszono m.in. członków Zarządu Województwa Podkarpackiego, pracowników Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, władze Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawicieli władz lokalnych, pracowników akademickich uczelni kształcących w zakresie turystyki i rekreacji (z kraju i z zagranicy), przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz turystyki (stowarzyszenia, fundacje, kluby, ośrodki doradztwa, instytucje kultury, gospodarstwa agroturystyczne i in.), koła naukowe oraz reprezentantów środowiska studenckiego.

Inauguracja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, gdzie mowy powitalne wygłosili: pan Sławomir Miklicz – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, pan Jarosław Reczek – dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. Aleksander Bobko – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą oraz prof. dr hab. Kazimierz Obodyński – Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Moderatorem sesji plenarnej był prof. dr hab. Bogusław Sawicki – kierownik Katedry Agroturystyki i Ekonomicznych Funkcji Turystyki i Rekreacji Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

         W ramach wystąpień plenarnych uczestnicy spotkania naukowego wysłuchali referatów wygłoszonych przez prof. dr hab. Irenę Jędrzejczyk (ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) na temat uwarunkowań ekonomicznych i społecznych działalności organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju turystyki, pana Jana Sołka (wiceprezesa Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) o działalności Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji turystyki i współpracy z pozarządowymi organizacjami w województwie, pana Macieja Brysiaka (z firmy Millward Brown SMG/KRC), który przedstawił wyniki badań ruchu turystycznego przyjazdowego w województwie podkarpackim, zrealizowanych dla Urzędu Marszałkowskiego, pana Marcina Tomaszewskiego (z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), którego prezentacja dotyczyła znaczenia organizacji pozarządowych w rozwoju turystyki wiejskiej oraz pani mgr Małgorzaty Skulimowskiej-Rzeźwickiej (z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu), która w swoim wystąpieniu ukazała istotną rolę organizacji i stowarzyszeń lokalnych działających na rzecz ratowania i zagospodarowania obiektów zabytkowych oraz ich wpływ na rozwój turystyki kulturowej.

 

         Dalsza cześć konferencji odbywała się w Targowiskach k/Krosna, w centrum edukacyjno-konferencyjnym Akademii Europejskiej na rzecz Euroregionu Karpackiego, gdzie wieczorem miała miejsce uroczysta kolacja, podczas której kontynuowano, rozpoczętą po obradach plenarnych, dyskusję w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki oraz możliwości współpracy tych podmiotów ze środowiskiem akademickim.

         Program drugiego dnia konferencji obejmował obrady w dwóch sekcjach, w ramach których wygłoszono łącznie 18 referatów. Ich tematyka była podłożem ciekawych dyskusji, które skutkowały sformułowaniem istotnymi wniosków. Po podsumowaniu obrad naukowych uczestnicy konferencji zwiedzili skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy.

         Konferencja okazała się udanym przedsięwzięciem. Interdyscyplinarna tematyka tego spotkania naukowego pozwoliła przedstawić poglądy, wyniki badań, oferty turystyczne, tendencje oraz doświadczenia wyniesione z działalności na rynku turystycznym z różnych perspektyw, co wskazało na nowe możliwości rozwoju turystyki jako gałęzi gospodarki, dziedziny działalności, ważnego zjawiska społecznego w zmieniających się układach geopolitycznych.

         Organizatorzy mają nadzieję, że to spotkanie zainicjuje cykl konferencji o tematyce turystycznej, które przyczynią się do integracji osób i instytucji związanych ze sferą turystyki.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow