Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2012 roku

Jarosław Kinal

 

 

 

Przestrzeń społeczna metropolii

 

 

        8-9 maja 2012 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona społecznym aspektom metropolii. Jej organizatorami byli  pracownicy i doktoranci Zakładu Socjologii Zbiorowości Terytorialnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz redakcja międzynarodowego czasopisma naukowego „Przestrzeń Społeczna (Social Space)”.

       Konferencję zainaugurowały wystąpienia JM Rektora prof. Stanisława Uliasza oraz Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR prof. Sylwestra Czopka. JM Rektor w swojej mowie inauguracyjnej zwrócił uwagę na rozwój uniwersytetu oraz przypomniał najważniejsze inwestycje realizowane przez UR. Prof. Czopek mówił o potrzebie interdyscyplinarności badań naukowych, co jak zaznaczył jest kluczem do sukcesu każdej inicjatywy badawczej. Gości powitał przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, życząc zgromadzonym udanych obrad.

       Pierwszego - podzielonego na cztery sesje plenarne - dnia konferencji, wystąpiło dziewięciu prelegentów, a otwierał referat dr Katarzyny Kajdanek pt. O potrzebie końca socjologii miasta. Następnie prof. UR dr hab. Zbigniew Rykiel w swoim wystąpieniu zaprezentował stan wiedzy z zakresu metropolii i jej koncepcji jako formy miasta i regionu. Posiedzenie pierwszej sesji zakończył referat wygłoszony przez dr hab. Annę Śliz, prof. Uniwersytetu Opolskiego, który dotyczył przestrzeni polskich metropolii.

      Drugą sesję otworzył referat prof. dra hab. Sergieja Trojana z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który dotyczył miasta jako przestrzeni pamięci na przykładzie Czerniowiec (Ukraina). Drugim wystąpieniem w tej sesji była prelekcja mgr Magdaleny Zawrotniej z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący multikulturowości i różnorodności językowej mieszkańców metropolii kairskiej.

      Trzeci panel tematyczny dotyczył więzi społecznych. W tej sesji referaty wygłosili mgr Rafał Waśko z UR, który opowiadał o więziach społecznych w metropoliach oraz dr Magdalena Szczepańska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która w swoim wystąpieniu poruszała problemy świadomościowe mieszkańców osiedli grodzonych na przykładzie for internetowych.

      Dzień zakończyły wystąpienia dwóch naukowców z Uniwersytetu Śląskiego: dra Grzegorza Gawrona, który opowiadał o potencjale rozwojowym metropolii śląsko-zagłębiowskiej oraz dra Roberta Pyki, który wystąpił z prelekcją pt. Zarządzanie metropoliami w warunkach francuskich w kontekście reformy terytorialnej z 2010 roku.

     Drugi dzień rozpoczęły wystąpienia mgr Gabrieli Brzozowskiej z UR (Planowanie przestrzenne miasta Rzeszowa a jego rozwój jako metropolii), mgr Sylwii Łebek z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Analiza uwarunkowań i szans rozwoju Kielc jako metropolii) oraz dra Mariusza Błaszczyka z Uniwersytetu Wrocławskiego, który opowiadał o wpływie piłki nożnej na działania władz Wrocławia.

    Sesję poświęconą działaniom promocyjnym i marketingowym w metropoliach otworzyło wystąpienie mgr Jarosława Kinala z UR dotyczące wpływu klasy kreatywnej na wizerunek miast. W dalszej części panelu wystąpiła mgr Aneta Pawłowska z UJ, która na wybranych przykładach wskazywała działania marketingowe, które podejmują polskie metropolie. Ostatnią sesję pt. „Kultura i jakość życia” otworzył referat mgr Moniki Gruby pt. Sztuka uliczna jako narzędzie kontestacji w przestrzeni publicznej metropolii. W dalszej części mgr Justyna Krasowska (Uniwersytet Rzeszowski) opowiadała o wpływie kultury hip-hop na wizerunek miasta. Następnie referat o jakości życia w metropolii, w opinii wiejskiej młodzieży z Podkarpacia wygłosiła mgr Magdalena Szpyt z UR. Konferencję zakończyło wystąpienie Pawła Skoczowskiego oraz Daniela Dereniowskiego z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którzy zaprezentowali działania prewencyjne wobec przestępczości w przestrzeni miejaskiej.

     Dwudniową konferencję podsumował prof. Zbigniew Rykiel, który w swej wypowiedzi akcentował pozytywne znaczenie ożywionej dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami spotkania. Zaprosił też do uczestnictwa w kolejnej konferencji organizowanej przez Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnej pt. Społeczna Przestrzeń Internetu, która odbędzie się w dniach 16-17 października 2012.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow