Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2012 roku

Magdalena Płonka

Małgorzata Marć

Beata Penar-Zadarko

Marta Filip 

I Podkarpacka Konferencja
Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa

 

 13 stycznia 2012 roku w kompleksie naukowo-dydaktycznym Zalesie odbyła się
I Podkarpacka Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa „Pielęgniarka – praktyk, edukator, organizator, badacz”. Inicjatorami i organizatorami tego spotkania były: Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa oraz Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia, działające w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem konferencji było ukazanie zakresu
i charakteru działań naukowych studenckich kół naukowych pielęgniarstwa, a także regionalna integracja oraz wymiana doświadczeń i stworzenie płaszczyzny do wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju pielęgniarstwa.

Cel konferencji był zbieżny z działania studenckiego ruchu naukowego: rozwijaniem i pogłębianie wśród studentów zainteresowań opieką pielęgniarską oraz problematyką zdrowia i choroby; nawiązywaniem kontaktów naukowych ze studentami zrzeszonymi w innych kołach naukowych; rozpowszechnianie i publikowanie prac i informacji o działaniach członków kół, integracja studentów z kierunku pielęgniarstwo i innych medycznych dyscyplin.

               W konferencji wzięli udział studenci z kół naukowych wszystkich podkarpackich uczelni kształcących się na kierunku pielęgniarstwo wraz z opiekunami oraz duża grupa studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród uczestników byli też studenci z: Koła Biologiczno-Medycznego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Studenckiego Koła Naukowego „Promotorzy Zdrowia” z Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Koła Naukowego Pielęgniarek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku oraz kół organizujących konferencję.

               Otwarcia konferencji oraz prowadzenia oficjalnej części podjęli się studenci II roku studiów pierwszego stopnia – członkowie Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa z UR. W tej uroczystości uczestniczył prof. dr hab. Aleksander Bobko - Prorektor Uniwersytetu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, który skierował do uczestników spotkania słowa otuchy i uznania oraz życzenia, aby pielęgniarki nadal skutecznie pracowały na rzecz wspierania człowieka potrzebującego w różnym zakresie troski, rozmowy i wsparcia. Wśród przedstawicieli uczelni byli również: Prodziekan Wydziału Medycznego, a zarazem opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa – dr Małgorzata Marć, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz wraz z zastępcą – dr n. med. Moniką Binkowską - Bury.

               W trakcie konferencji zaprezentowano 16 prac, w dwóch sesjach. Obrady konferencji poprzedził wykład prof. dra hab. Pawła Januszewicza, zatytułowany „Z medycyny opartej na dowodach (EBM) do decyzji indywidualnej pacjenta”. Pan profesor wskazał na współczesne problemy farmakoterapii, w tym badań klinicznych, a tym samym znaczenie rozwoju badań naukowych i ich konsekwencji.

W sesji I zatytułowanej „Pielęgniarka – edukator i badacz”, której przewodniczyli: prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz, dr n. med. Monika Binkowska - Bury, dr n. med. Małgorzata Marć i mgr Ewa Poźniak (opiekun Koła Naukowego Pielęgniarek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku) studenci zaprezentowali 8 prac. Ich zakres tematyczny obejmował m.in. takie zagadnienia jak: zjawisko samoleczenia wśród młodzieży, źródła informacji o leku w opinii pacjentów, metody i środki dydaktyczne w poradnictwie pielęgniarskim, ocena funkcjonowania chorych ze stwardnieniem rozsianym w środowisku domowym czy badania młodzieży w zakresie świadomego rodzicielstwa, bezpieczeństwa pracy i postaw wobec HIV i AIDS. W II Sesji „Pielęgniarka – praktyk i organizator”, której przewodniczyli: dr n. med. Beata Penar-Zadarko, dr n. med. Małgorzata Marć, dr Barbara Gugała i dr Edyta Guty (opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Promotorzy Zdrowia” Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu) zaprezentowano również 8 prac. Dotyczyły one tematyki badań związanych z pielęgnowaniem chorych. Zakres prezentowanych prac obejmował m.in. metody oceny stanu zdrowia pacjentów i problemy zdrowotne występujące u pacjentów objętych opieką pielęgniarską. Atutem prezentowanych prac było wykorzystanie przez studentów w badaniach standaryzowanych narzędzi badawczych.

Wszystkie prezentowane prace przygotowane były profesjonalnie, a wiele wzbudziło niespodziewane zainteresowanie. Niebawem organizatorzy konferencji planują wydanie książki, która jest już w trakcie przygotowania. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tego studenckiego wydarzenia - szczegółową analizę i omówienie, a także odniesienie prezentowanych treści do problematyki badawczej w dziedzinie nauk o zdrowiu przez przewodniczących obu sesji. Stanowiło to nie tylko o naukowym charakterze konferencji, ale także wsparciu przez kadrę akademicką, w tym opiekunów wszystkich kół, wysiłków podejmowanych przez studentów na rzecz rozwijania badań naukowych w pielęgniarstwie.

Foto: Elżbieta Wójcikiewicz

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow