Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2012 roku

Klaudia Gąsior[1]

Joanna Rycerz[2]

 

„Street Law - Być bliżej prawa”,

(XVII Ogólnopolska Konferencja

Uniwersyteckich Poradni Prawnych)

 

               W dniach 13-15 kwietnia 2012 r. w Rzeszowie odbyła XVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja miała na celu przybliżenie tematyki programu Street Law – Być bliżej prawa wśród opiekunów naukowych Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz studentów. Głównym zamierzeniem i celem programu jest zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz zakładany wzrost wiedzy w zakresie aspektów prawa wykorzystywanego w życiu codziennym przez obywateli. Grupą docelową warsztatów, wykładów oraz zajęć są przede wszystkim uczniowie szkół średnich oraz osoby osadzone w zakładach karnych. Zajęcia przeprowadzane są za pomocą interaktywnych metod, pozwalających utrzymać aktywny udział, współpracę oraz współdziałanie pomiędzy studentami prowadzącymi spotkania oraz osobami w niej uczestniczącymi.

Osoby działające w poradniach prawnych co pół roku spotykają się na ogólnopolskiej konferencji, podczas której wymieniają poglądy i doświadczenia ze swojej działalności. W tym roku inicjatorem i gospodarzem całego spotkania była Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie, która działa od 1999 roku udzielając bezpłatnych porad prawnych osobom najuboższym.

Obecnie w Polsce zajęcia z praktycznych aspektów nauczania prawa prowadzone są przede wszystkim przez Uniwersyteckie Poradnie Prawne (Kliniki Prawa, ang. legal clinics). Są to organizacje (głównie studenckie), w których już od 15 lat charytatywnie studenci wydziałów prawa i administracji pod opieką młodych pracowników naukowych i profesorów udzielają bezpłatnych porad najuboższym. Te organizacje ze względu na swoją dużą kreatywność i zaangażowanie społeczne często oprócz „zwykłego” poradnictwa prowadzą szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną, czego przykładem może być organizowanie symulacji rozpraw sądowych (ang. moot courts i mock trials)[3] oraz właśnie prowadzenie programu „Street Law - Prawo Na Co Dzień”, w ramach którego studenci w gimnazjach i liceach prowadzą zajęcia z podstaw prawa.

Program Street Law realizowany jest w Rzeszowie od 2 lat. Studenci odbyli kilka szkoleń w Warszawie, zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej. Zajęcia prowadzone są w liceach oraz gimnazjach Rzeszowa, Łańcuta, Dębicy i Strzyżowa a także w gminach Tryńcza i Czudec. Zajęcia te cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów i zyskały uznanie u dyrektorów szkół, co roku przybywa placówek zainteresowanych poszerzaniem świadomości prawnej wśród swoich uczniów.

Tegoroczna Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych miała charakter międzynarodowy gdyż uczestniczyli przedstawiciele Klinik Prawniczych działających przy Uniwersytetach na Ukrainie, Białorusi oraz Republice Czeskiej. Uczestnicy rzeszowskiego spotkania, podczas dyskusji po wykładach mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją tego typu zajęć, a w czasie części warsztatowej zaprezentowany został przegląd metod interaktywnych nauczania oraz technik prowadzenia zajęć.

Konferencję otworzyli w zabytkowej sali sesyjnej Ratusza, w nauczyciele akademiccy naszego Wydziału Prawa i Administracji: prodziekan ds. studiów stacjonarnych i studenckich, dr Marcin Niemczyk oraz hab. prof. UR Jan Olszewski, patron Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie.

Drugiego dnia część zajęć miała charakter warsztatowy. Zajęcia dla pierwszej grupy „Dobór tematów zajęć i metod nauczania oraz sposób organizacji pracy podczas organizowania zajęć Street Law – doświadczenia PSEP” prowadzone przez mgr Grzegorza Borka podzielone zostały na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej omówiono kwestię doboru tematów scenariuszy i organizacji pracy PSEP przy ich sporządzaniu oraz stosowaniu interaktywnych metod prezentacji wiedzy prawniczej. W części praktycznej zostały zastosowane interaktywne metody nauczania na przykładach fragmentów kilku scenariuszy. Metody stosowane podczas warsztatu to m. in. burza mózgów, debata, quiz, ”ażurowa piła”, jigsaw. Zajęcia grupy drugiej - przeznaczone dla studentów - dotyczyły tematu: “Presentation skills in teaching Street Law” prowadziła JUDr. Lucia Madlenakova (Klinika Prawa Uniwersytet w Ołomuńcu) miały na celu podniesienie umiejętności autoprezentacji. Warsztaty cieszyły dużym zainteresowaniem, uczestnicy pozytywnie ocenili formę prowadzenia warsztatów oraz doświadczenie dotyczące umiejętności interpersonalnych jakie mogli podczas nich zdobyć. Tego dnia miały miejsce również wykłady dotyczące funkcjonowaniu programu Street Law w wybranych Klinikach. Wykład pani Katarzyny Wiśniewskiej (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) pt.  „Klinika Prawno Medyczna – czy możliwa jest współpraca studentów prawa i medycyny?” cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczestników, co wielokrotnie podkreślane było w ankietach ewaluacyjnych. Kolejny wykład dr Joanny Kuźmickiej-Sulikowskiej (Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu) pt. „Działalność programu Street Law w zakładach karnych” wywołał bardzo ożywioną dyskusję dotyczącą sposobów doboru tematów podczas zajęć Street Law.

               Trzeciego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, Agnieszki Świderek pt. „Metodyka i organizacja zajęć Street Law, znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego i dobre praktyki.” Wykład autorstwa Michała Chylaka pt. „Prawa człowieka jako punkt odniesienia w funkcjonowaniu Kliniki Prawa Własności HFPC” prezentował sposób funkcjonowania kliniki oraz wybrane sprawy, którymi zajmowała się klinika.

Zorganizowanie już po raz drugi w Rzeszowie Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych wpłynęło w pozytywny sposób na wizerunek naszego miasta, jako ośrodka innowacji jak również obraz medialny Uniwersytetu Rzeszowskiego, uczelni, ceniącej międzynarodową współpracę oraz dającej możliwości swoim studentom praktycznego wykorzystania wiedzy.[1]    Autorka jest studentką IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, w Zarządzie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, gdzie pełni funkcję Koordynatora ds. Street Law.

[2]    Autorka jest studentka IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, pełni funkcję Prezesa Zarządu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

[3]    Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie we współpracy z Program Projektor – Wolontariat Studencki w 2012 r. prowadziła program „Symulacja Rozprawy Sądowej – Świadomy Swoich Praw”, podczas którego studenci w kilku podrzeszowskich liceach uczyli młodzież jak wygląda rozprawa sądowa (uczniowie odgrywali role uczestników procesu). Podczas finału, który miał miejsce 20 kwietnia 2012 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, wyłoniona została i nagrodzona grupa uczniów z Strzyżowa, która najlepiej wcieliła w życie reguły procedury karnej.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow