Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2011 roku

Zygmunt Wnuk

IX Krajowa Konferencja Naukowa
z cyklu „Ochrona Przyrody a Turystyka”
pt.: „Turystyka w parkach narodowych i Obszarach Natura 2000”

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochasz tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi
Jan Paweł II

W dniach 11-13 maja br. odbyła się IX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona Przyrody a Turystyka” pt. „Turystyka w parkach narodowych i obszarach Natura 2000”, zorganizowana przez Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce (Wydział Wychowania Fizycznego UR). W konferencji wzięli udział pracownicy wyższych uczelni oraz instytucji naukowych zajmujących się ochroną środowiska z całej Polski, a także z zagranicy (m.in. ze Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy). Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Parków Narodowych Bieszczadzkiego, Magurskiego i Ojcowskiego, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, przedstawiciele władz miast Rzeszowa i Sanoka, studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Rzeszowskiego i PWSZ w Krośnie. Honorowy patronat nad konferencją objęli: wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, prezydent miasta Rzeszowa, JM Rektor UR prof. dr hab. Stanisław Uliasz oraz TVP Rzeszów.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej Uniwersytetu dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski i Dziekan Wydziału WF prof. dr hab. Kazimierz Obodyński. W imieniu wicemarszałka Sejmu RP głos zabrał senator Władysław Ortyl. Uczestników przywitał również przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk, który w 1994 r. jako pierwszy w Polsce zapoczątkował cykl konferencji z cyklu „Ochrona Przyrody a Turystyka”. Przewodniczący odczytał list od prof. dra hab. Romualda Olaczka, przewodniczącego Komisji Parków Narodowych i Rezerwatów przy Państwowej Radzie Ochrony Przyrody.

W pierwszym dniu konferencji wygłoszono 25 referatów oraz zaprezentowano 13 posterów. Poruszana tematyka dotyczyła zagadnień związanych z zagospodarowaniem turystycznym w parkach narodowych i obszarach Natura 2000. Prelegenci zgodnie zauważyli, że udostępnianie obszarów cennych przyrodniczo dla celów turystycznych wywołuje coraz większe konflikty, które wymagają pilnego podjęcia skutecznych rozwiązań.   

W dniu 12 maja uczestnicy konferencji wzięli udział w sesji terenowej, w czasie której mieli możliwość podziwiania unikatowych obiektów przyrodniczych i kulturowych, m.in. rezerwatu „Prządki” (Ostoja Czarnorzecka), ruin zamku Kamieniec, Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej (Gmina Chorkówka), Magurskiego Parku Narodowego (Ostoja Magurska) oraz Ośrodka Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Rymanów w Odrzechowej. Zaprezentowano również przykłady konfliktów wynikających z udostępniania obiektów przyrodniczych turystom. W następnym dniu zwiedzono m.in.: Park Krajobrazowy Gór Słonnych (obszar Natura 2000), Ogród Biblijny oraz „Skansen” Miniatur Drewnianych Obiektów Sakralnych z terenów Polski, Słowacji i Ukrainy na terenie Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Podsumowanie konferencji nastąpiło w największym w Europie Skansenie Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Osoby uczestniczące w konferencjach z cyklu „Ochrona Przyrody a Turystyka” wnioskują, że ich idea tych spotkań jest bardzo ważna i potrzebna. Aby jednak skutecznie chronić i udostępniać naszą przyrodę, niezbędna jest współpraca społeczności lokalnych i władz oraz organizacji i osób odpowiedzialnych za turystykę, które podejmą odpowiednie działania zmierzające do zachowania bioróżnorodności dla potomnych. Aby było to możliwe konieczna jest edukacja ekologiczna osób zajmujących się udostępnianiem obiektów chronionych turystom oraz samych turystów.

Komisja wnioskowa w składzie: przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (były wiceminister Ministerstwa Ochrony Środowiska), prof. dr hab. Wanda Staniewska Zątek, prof. dr hab. Michał Kutyna, dr Małgorzata Strzyż, dr Adam Partyka, dr Ryszard Kapuściński i dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk ustaliła wnioski, które przesłano do odpowiednich władz. Postulowano m.in.: ogłosić 1 marca światowym dniem parków narodowych (1.03.1872 prezydent USA powołał pierwszy park narodowy na świecie - Yellowstone); ustalić opłaty za wywóz śmieci dla wszystkich obywateli RP, a w pierwszej kolejności dla mieszkających w sąsiedztwie chronionych obiektów przyrodniczych; należy wprowadzić klarowne przepisy dotyczące finansowania parków narodowych, tak aby wpływy z turystyki nie były głównym źródłem pozyskiwania środków, kosztem utraty niektórych walorów przyrody; konieczna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa, a w pierwszej kolejności mieszkających w sąsiedztwie parków narodowych i innych form ochrony przyrody; wszystkie formy ochrony przyrody powinny być pod zarządem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska; istnieje pilna konieczność podjęcia badań zarówno metodycznych jak i obserwacji w terenie, które pozwolą na dokładniejsze ustalenie i oszacowanie wpływu rozmaitych form i rodzajów aktywności turystycznej i rekreacyjnej na gatunki i siedliska chronione na obszarach Natura 2000; bardzo pilną sprawą jest utworzenie na terenie Polski trzech parków narodowych: Turnickiego, Jurajskiego i Mazurskiego.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow