Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2011 roku

O bezpieczeństwie imprez masowych w Iwoniczu.
/Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne”/

W dniach 6-8 listopada 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwoniczu odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce bezpieczeństwa imprez masowych. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy współudziale Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
W konferencji udział wzięli wybitni uczeni z krajowych ośrodków akademickich zajmujący się problematyką administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, przedstawiciele administracji publicznej z wiceministrem sprawiedliwości Piotrem Kluzem oraz liczni praktycy, w tym funkcjonariusze Policji z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Józefem Gdańskim, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Straży Ochrony Kolei. Ponadto, w obradach uczestniczyli przedstawiciele prokuratury i sądownictwa z województwa podkarpackiego oraz liczna reprezentacja sektora prywatnego z zakresu ochrony osób i mienia, dyskusji przysłuchiwał się również Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Warto podkreślić udział w Konferencji zaproszonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie gości zagranicznych - oficerów czeskiej Policji z Ostrawy i Ołomuńca. Łącznie w konferencji uczestniczyło blisko 100 osób.

Głównym założeniem konferencji była wielopłaszczyznowa wymiana wiedzy i doświadczeń przedstawicieli nauki i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem imprez masowych, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy Policją polską i czeską.

Szeroka problematyka została ujęta w następujące grupy tematyczne: teoretyczno – prawne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych, bezpieczeństwo imprez masowych w Polsce i w wybranych państwach, praktyczne i społeczne aspekty ochrony bezpieczeństwa imprez masowych, współdziałanie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie imprez masowych.

Uroczystej inauguracji konferencji wraz z powitaniem wszystkich uczestników dokonali prof. dr hab. Stanisław Sagan – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura – kierownik Katedry Prawa Publicznego oraz dr hab. Stanisław Pieprzny, prof. UR – kierownik Zakładu Prawa Policyjnego. Podkreślono znaczenie problematyki bezpieczeństwa imprez masowych i roli służb w jego kształtowaniu, zwrócono także uwagę na okazję przedstawienia stanowisk w tym zakresie nie tylko przez przedstawicieli nauki, ale również praktyków.
W poszczególnych dniach obradom przewodniczyli prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski /Wydział Prawa i Administracji UMCS/, prof. dr hab. Jan Maciejewski /Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego/ oraz dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. UMCS /Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UMCS/.

W trakcie Konferencji swoje referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Jan Maciejewski „Organizacja i dezorganizacja społeczna w kontekście bezpieczeństwa imprez masowych”, prof. dr hab. Daniel Markowski /Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny UR/ ,,Tłum jako podmiot zachowań zbiorowych”, insp. Andrzej Sabik, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji „Ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa w związku z imprezami masowymi organizowanymi na terenie województwa Podkarpackiego”, kpt. Bc. Ludek Crha „Problematyka Aromadnich Arci a Bezpecnostnivh Odatreni v Ramci Verevneho Poradku u Olomouckem Kraji”, dr hab. Monika Klejnowska, prof. UR /Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji UR/ „Ściganie przestępstw popełnionych na imprezach masowych”, Robert Pelewicz, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu „Prawne aspekty funkcjonowania sądów powszechnych podczas finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”, gen. Henryk Tokarski ,,Dowodzenie operacjami policyjnymi”, nadkom. Mariusz Dzioba, zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Rzeszowie ,,Charakterystyka działań Policji na trasach przemieszczania i w czasie przejazdów uczestników imprez masowych, w tym również w aspekcie przygotowań Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie do zabezpieczenia EURO 2012 UEFA”, dr Ryszard Głukowski  /Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie/ ,,Bezpieczeństwo Turnieju Finałowego Euro 2012, a możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej w RP”.

Wygłoszono również kilka komunikatów m. in. dr Jarosław Dobkowski /Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji UWM/ „Charakter prawny i rola opinii komendanta Policji w zabezpieczeniu imprezy masowej”, dr Piotr Szreniawski  /Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji  UMCS/ „Psychologicznoadministracyjne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych”, dr Jan Znajdek /Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie/ „Zakaz wstępu na imprezę masową jako czynnik stymulujący bezpieczeństwo”.

Konferencję zgodnie uznano za bardzo udaną, prowadzącą do konstruktywnych wniosków i potrzebną, zwłaszcza w związku ze zbliżającymi się EURO 2012. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność zorganizowania podobnej konferencji w przyszłym roku, po zakończeniu turnieju piłkarskiego, tak aby możliwa była ocena jego przebiegu w kontekście zapewnienia przez właściwe organy i służby bezpieczeństwa tego wydarzenia.

Wszystkie wygłoszone oraz nadesłane referaty zostaną opublikowane w zbiorowej monografii pt. ,,Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne”, której publikacja planowana jest na początku 2012 roku.

Wojciech Zając
Katedra Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji UR

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow