Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2010 roku

Joanna Kostecka

W 2006 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju przy Zakładzie Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa - obecnie Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym (Iwona Grzesik, Paweł Soczek, Joanna Wojtowicz, Dawid Pawlik, Wojciech Górecki, Lidia Kojder, Paulina Kałucka i Małgorzata Szpiech, pod opieką piszącej te słowa i dra inż. Janusza Mroczka oraz mgra Grzegorza Pączki) nawiązali kontakt z opiekunami studenckich kół naukowych dwóch polskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego (prof. dr. hab. Piotrem Skubałą) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dr Klaudią Giordano). W ten sposób rozpoczęto w Rzeszowie poznawanie tajemnic i upowszechnianie rozwiązań szeroko pojętej problematyki zrównoważonego rozwoju.

Zorganizowane wówczas spotkanie stało się dla studentów okazją do zdobycia doświadczeń organizacyjnych i pokazania swoich zainteresowań. W dniach 13-14 listopada 2006 roku odbyła się I Studencka Konferencja Naukowa pt. „Przyrodniczo – społeczno – ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego”. Wzięło w niej udział 40 studentów z wymienionych wcześniej uczelni; była sesja referatowa z wystąpieniami opiekunów kół naukowych i pierwszymi dla niektórych uczestników, własnymi referatami lub posterami. Były nagrody książkowe dla najlepszych prezentacji. W ramach poznawania aspektów społecznych zrównoważonego rozwoju zwiedzano Zagrodę Garncarską w Medyni Głogowskiej. Po konferencji ukazały się dwie pozycje książkowe, zawierające 16 publikacji studentów [1] i 5 publikacji opiekunów kół naukowych [2].

Chcąc propagować dalej koncepcję zrównoważonego rozwoju i badania związane z jej szeroko pojętą problematyką zainicjowano cykl konferencji angażujących organizacyjnie co roku nowy ośrodek akademicki. II Konferencja z tego cyklu została zorganizowana (12–14 marca 2007) przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, wzbudzając duże zainteresowanie. Wzięło w niej udział 60 osób, a honorowym gospodarzem spotkania był prof. dr hab. Stefan Kozłowski (polski taternik, geolog, ekolog, nauczyciel akademicki i polityk, poseł na Sejm X kadencji, minister ochrony środowiska w rządzie Jana Olszewskiego, uczestnik I Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro). Oprócz studentów z 3 współdziałających już ośrodków, udział w spotkaniu wzięli także reprezentanci Akademii Podlaskiej, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (którzy zgłosili zobowiązanie zorganizowania następnej- III Konferencji).

Odbyła się ona w dniach od 8 do 10 maja 2008 w Warszawie – Izabelinie, gromadząc jeszcze liczniejsze grono zainteresowanych uczestników (70). Do poprzednio reprezentowanych uczelni dołączyły: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Białostocka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki. Materiały z III Konferencji zostały opublikowane w obszernej pozycji książkowej (264 strony), obejmującej 26 artykułów naukowych)[3].

Czwartą konferencję można ponownie nazwać międzynarodową. Zmieniono nieco tytuł na „HOMO NATURALIS – przyrodniczo – społeczno – ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego” i odbyła się w dniach 21-23 maja 2009 r., w Uniwersytecie Śląskim, w Katowicach. Po udanym merytorycznie i towarzysko spotkaniu młodzi uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkę – swoje artykuły wydane drukiem [4].

Piątą, także międzynarodową konferencję studencką „Homo naturalis – człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego” skierowano do studenckich kół naukowych, doktorantów oraz młodych naukowców. Uczestników konferencji gościł WROCŁAW, a organizatorami były: Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej oraz Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Całości patronowali rektorzy: Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Program konferencji (http://www.homonaturalis.wroclaw.pl/program_konferencji/) był bardzo ciekawy i jak zwykle doskonały merytorycznie. Materiały naukowe z tej konferencji ukazały się drukiem w postaci kolejnej publikacji [5]. Reprezentantki Uniwersytetu Rzeszowskiego na tę konferencję: Magdalena Liszka i Iwona Niemiec, przygotowując publikację „Rola zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju Rzeszowa” pracowały pod opieką dra Janusza Mroczka.

Przyjęta przed laty formuła konferencji „wędrujących po Polsce” daje wspaniałe rezultaty. Zatrzymuje część dotychczasowych uczestników i zachęca nowych do działania. Sprzyja wspólnej wymianie poglądów, wiedzy, doświadczeń płynących z różnych kierunków naukowych, sprzyja holistycznemu spojrzeniu na potrzeby przyszłości człowieka na Ziemi i doskonale wpisując się tym samym w Dekadę Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonej przez UNESCO na lata 2005-2014. Młodzi organizatorzy piątej konferencji uznali, że „tylko poprzez takie działania jesteśmy w stanie naprawiać świat - to co zostało początkowo podzielone na różne profesje oraz dyscypliny naukowe, należy ponownie próbować zunifikować w jedną spójną całość”. Czynić to powinniśmy wszyscy, łącząc siły dla wspólnego dobra.

Przywoływane publikacje
1. „Przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego”. Uniwersytet Rzeszowski, ss. 80.
2. „Zrównoważony rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym”. Uniwersytet Rzeszowski. ss.88.
3. „Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju”. Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie. ss. 263.
4. „Homo Naturalis. Przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego”. WORD-PRESS. Katowice ss. 287.
5. „Homo Naturalis”. Uniwersytet Wrocławski / Politechnika Wrocławska. ss. 250.
6. http://www.homonaturalis.wroclaw.pl/

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow