Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2009 roku

Wojciech Wróbel

Dziedziczenie własności intelektualnej

22 maja 2009 r. odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji konferencja poświęcona zagadnieniom dziedziczenia praw własności intelektualnej. Została zorganizowana przez pracowników Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy współudziale Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Prawa Własności Intelektualnej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów. Projekt został objęty patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

Udział w konferencji wzięło ponad 60 gości z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Referatów wysłuchali także pracownicy naukowi i studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uczestników konferencji przywitał prof. dr hab. Stanisław Uliasz, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, który dokonał jednocześnie otwarcia obrad. Zaproszonych gości oraz uczestników w murach Wydziału Prawa i Administracji powitał gospodarz projektu, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Marcin Niemczyk. W imieniu organizatorów głos zabrał natomiast Wojciech Wróbelczłonek Zarządu Krajowego ELSA Poland oraz Prezes Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Prawa Własności Intelektualnej UR. Konferencję prowadził dr Mariusz ZałuckiAdiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy UR. Nadto reprezentowane były inne ośrodki akademickie z Lublina, Krakowa, Białegostoku oraz Olsztyna. Obrady obejmowały trzy sesje.

Rozpoczynając konferencję dr Mariusz Załuckiprzedstawił prelegentów oraz wskazał główne cele projektu. W pierwszej sesji referaty wygłosili: dr Michał Chajda przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Jan Piszczek oraz Maciej Rzewuski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Krzysztof Radel i Piotr Kosior z Uniwersytetu w Białymstoku. W drugiej części konferencji referaty przedstawili: dr Justyna Balcarczyk oraz dr Jacek Mazurkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast ostatnia część objęła prelekcje dra Mariusza Załuckiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krzysztofa Felchnera z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Anety Arkuszewskiej z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dr Michał Chajda w referacie Prawne konsekwencje śmierci autora omówił losy majątkowych praw autorskich oraz osobistych. Referat ten stanowił doskonały wstęp do problematyki konferencji, która w pracach innych autorów została następnie pogłębiona. Przedstawiciele Uniwersytetu w Olsztynie przedstawili szczegółową problematykę konsekwencji prawnych śmierci twórcy w sferze jego praw osobistych w ramach wystąpienia nt. Konsekwencje prawne śmierci twórcy w sferze jego praw osobistych. Prelegenci podjęli się próby odpowiedzi na pytanie, czy prawa osobiste wygasają wraz ze śmiercią podmiotu, któremu przysługują, czy też może przechodzą na spadkobierców w drodze dziedziczenia. Natomiast doktoranci z Uniwersytetu w Białymstoku w ramach referatu Dziedziczenie autorskich praw majątkowych przez gminę i Skarb Państwa przedstawili przede wszystkim rozwój wskazanej konstrukcji prawnej.

Drugą sesję konferencji rozpoczęło wystąpienie dr Jacka Mazurkiewicza. Prelegent odniósł się do prawnoosobistych aspektów sytuacji spadkobierców praw własności intelektualnej, podkreślając, że specyfika dziedziczenia praw własności intelektualnej wiążę się ze szczególnym charakterem tych praw, który w szczególności w odniesieniu do autorskich i pokrewnych praw majątkowych, polega na ich asocjacji, nade wszystko w trakcie korzystania zeń, z prawami osobistymi zmarłego twórcy. Dr Mazurkiewicz zakwestionował również wygasanie ex lege autorskich i pokrewnych praw majątkowych, sprzeciwiając się przeważającym w doktrynie poglądom. Dr Justyna Balcarczyk postawiła pytanie czy istnieje potrzeba modyfikacji instytucji prawa spadkowego ze względu na specyfikę prawa autorskiego - na przykładzie kazusu dziedziczenia praw autorskich Pawła Jasienicy?. W ramach prelekcji autorka przedstawiła praktyczne aspekty prawa spadkowego wykorzystując casus dziedziczenia praw autorskich. Według dr Balcarczyk powiązania prawa spadkowego i prawa własności intelektualnej sięgają znacznie dalej niż wynikałoby to z obowiązujących przepisów. Stąd autorka omówiła zastosowanie art. 5 k.c. w zw. z art. 928 i 929 k.c

Trzecią sesję konferencji otworzyło wystąpienie dra Mariusza Załuckiego dotyczące Prawnych konsekwencji śmierci stron umowy licencyjnej. Prowadzący obrady wskazał na pewne niedoskonałości w istniejącej regulacji prawnej dotyczącej omawianej materii. Przedstawiając rozwiązania obce zaproponował nowy kształt przepisów polskich. Krzysztof Felchner omówił Wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny jako przedmiot spadkobrania. Przedstawiony referat wiązał się z analizą dopuszczalności dziedziczenia wyłącznego prawa hodowcy, nazwy odmiany roślin oraz tzw. następczych obowiązków hodowcy. Dodatkowo prelegent omówił zakres praw osobistych i prawa do wynagrodzenia twórców odmian wskazujący perspektywy ochrony utworów chronionych prawem autorskim. Natomiast Aneta Arkuszewska przedstawiła sądowe postępowanie spadkowe dotyczące majątkowych praw autorskich. Asystent WPiA UR przedstawiła problematykę procedury dziedziczenia tak w systemie polskim, jak i na przykładach państw obcych, objęła zagadnienia dotyczące zabezpieczenia spadku, stwierdzenia nabycia spadku i ustanowienia kuratora spadku.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow