Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2008 roku

Agata Kotowska

Kobiety na rynku pracy w Polsce i na Ukrainie

Aktywność zawodowa kobiet i ich szanse na rynku pracy to tematy często podnoszone i rozważane. Na negatywne zjawiska wpływają silnie utrwalone archetypy, związane z podziałem ról ze względu na płeć. To determinuje sytuację kobiet w kontekście dostępności do poszczególnych zawodów i zawodowej realizacji. Określają ją popularne dziś terminy jak: „ruchome schody” (mężczyzna wykonujący zawód postrzegany jako typowo kobiecy może liczyć na szybszy awans niż jego współpracownice), „lepka podłoga” (trwałe przypisanie zawodów zdominowanych przez kobiety do najniższego poziomu dochodów i prestiżu) czy „szklany sufit” (niewidzialne przeszkody, niemerytoryczne bariery, które uniemożliwiają kobietom awans, oddzielają je od najwyższych szczebli kariery). Problemy związane z powyższą materią podnoszone były na konferencji pt. „Wyrównywanie szans na rynku pracy; diagnozy, koncepcje, działania”, która odbyła się w Boguchwale w dniach 27-28 marca 2008 r. w ramach projektu realizowanego przez Gminę Boguchwała wraz z miastem partnerskim Żółkiew.

Prezentowane na niej referaty dotyczyły zarówno kwestii ogólnych, takich jak polityka Unii Europejskiej, Polski i Ukrainy wobec zatrudnienia kobiet, jak i zagadnień szczegółowych. Pokłosiem konferencji jest wydana w 2009 r. książka pod redakcją prof. dra hab. Mariana Malikowskiego „Wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy – koncepcje, diagnozy, działania”. Prof. M. Malikowski w artykule wstępnym dużo uwagi poświęca zagadnieniu biologicznych i psychospołecznych różnic między płciami, a co za tym idzie, pewnych naturalnych predyspozycji kobiet i mężczyzn do wykonywania określonych zawodów. S. Solecki odnosi się do polityki wyrównywania szans kobiet na rynku pracy na terenie UE, analizuje ich sytuację w tym względzie w okresie wdrażania Strategii Lizbońskiej (przyjętej w 2000 r.). Problem polskich działań na rzecz niwelowania barier w zatrudnianiu kobiet podnosi z kolei B. Marek-Zborowska, zarówno w aspekcie prawnym, jak też ekonomicznym i społecznym (zwłaszcza w kontekście obalania istniejących stereotypów).

Uczestnicy konferencji przedstawili również aktualny stan badań na temat sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce (B. Marek-Zborowska) oraz na Podkarpaciu (M. Malikowski, R. Malikowski, K. Malicki). W ich świetle dyskryminacja kobiet na rynku pracy jest faktem, mimo że przepisy prawa gwarantujące równość dla osób obojga płci są w naszym kraju gwarantowane przez ustawę zasadniczą, w art. 33. Ze względu na nadrzędność konstytucji w stosunku do innych aktów prawnych, przepisy gwarantujące równe traktowanie kobiet i mężczyzn znajdują swoje odzwierciedlenie w polskich przepisach prawa. Kwestia ta dotyczy szczególnie „Kodeksu Pracy”, gdyż właśnie na rynku pracy można najczęściej spotkać się z dyskryminacją ze względu na kulturową rolę płci.

Problem zawodowego położenia kobiet na Ukrainie nakreślili (prelegenci przedstawili zarys zagadnienia opierając się na danych statystycznych) J. Pietrowna Kyrydon, L. Alijewa (perspektywa ogólnokrajowa), S. Szeremeta (Lwowszczyzna) oraz J. Henicz (powiat żółkiewski). Odnosząc się do wypowiedzi ukraińskich uczestników konferencji można stwierdzić, że dyskryminacja kobiet w tym kraju jawi się jako poważny problem społeczny.

Wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy- koncepcje diagnozy działania; praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. Mariana Malikowskiego, Boguchwała 2008 r.

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow