Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego - Rzeszów 2008

W dniach od 11 do 13 września 2008 r. odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego- Rzeszów 2008’’ pod patronatem honorowym Pani Minister Zdrowia Ewy Kopacz. Współorganizatorem tegorocznej konferencji - pod hasłem ,,Choroby cywilizacyjne XXI wieku – nowe wyzwania, nowe zagrożenia’’ był Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr Grażyna Hejda – Specjalista Wojewódzki w Dziedzinie Zdrowia Publicznego na Podkarpaciu, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie, mająca bardzo duże doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych. W Komitecie Naukowym, pod przewodnictwem Prof. dr hab. n. med. Leszka Wdowiaka – Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pracowało wielu wybitnych profesorów medycyny w tym Wydziału Medycznego UR, m.in.: prof. dr hab. Paweł Januszewicz , prof. dr hab. Józef Ryżko, prof. dr hab. Andrzej Kwolek, prof. dr hab. Elżbieta Piontek, prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha, dr hab. prof. UR Piotr Socha.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w Auli Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Merytoryczną część sesji plenarnej wypełniło pięć referatów poruszających aktualne zagadnienia zdrowia publicznego. Pierwszy referat w sesji plenarnej wygłosił Główny Inspektor Sanitarny dr Andrzej Wojtyła przedstawiając - na przykładzie Programu ,,Trzymaj formę" - promocję zdrowia proponowaną przez GIS. Prof. dr hab. Zenon Stęplewski (Uniwersytet T. Jeffersona w Filadelfii), przedstawił referat pt. Kontrowersje wokół genetycznie modyfikowanych roślin jako źródeł żywności i alternatywnej energii. Następnie Prof. dr hab. Paweł Januszewicz z Narodowego Instytutu Leków i Wydziału Medycznego UR omówił nowe, ciekawe zagadnienie dotyczące ,,Problematyki sprzedaży leków sfałszowanych w Polsce i na świecie’’. Sesję plenarną zakończyły interesujące wykłady dr Andriya Bazylewicza z Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy na temat Reorganizacji systemu ochrony zdrowia Ukrainy i dr Jakuba Gierzyńskiego (Sanofi Aventis) przedstawiającego ,,Rolę producenta środków farmaceutycznych w przedsięwzięciach na rzecz poprawy zdrowia publicznego’’.

Konferencja w Rzeszowie skupiła ponad 300 naukowców, przedstawicieli prawie wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, specjalistów z wielu dziedzin. Uczestnictwem czynnym obrady zaszczycili goście z Ukrainy, Włoch i Szwajcarii. Zainteresowanie problematyką konferencji było olbrzymie. Zaprezentowano 163 referaty poruszające zagadnienia zdrowia publicznego. W celach organizacyjnych obradowano przez dwa kolejne dni w czterech sekcjach, obejmujących szerokie spektrum problemów związanych z chorobami cywilizacyjnymi, organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia, medycznymi aspektami niepełnosprawności, przetwarzaniem informacji w ochronie zdrowia. Moderatorami poszczególnych paneli tematycznych pod przewodnictwem profesorów byli m. in. pracownicy naukowi Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa i Instytutu Fizjoterapii dr n. med. Monika Binkowska – Bury, dr n. med. Małgorzata Marć, dr n. med. Beata Penar – Zadarko, dr n. med. Artur Mazur.

W części naukowej pod przewodnictwem Prof. Pawła Januszewicza (UR) odbyła się eksperymentalna sesja multimedialna w której zaprezentowano osiemnaście nowatorsko przygotowanych prezentacji w tym również z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UR.

Drugiego dnia konferencji, popołudniowej imponującej sesji anglojęzycznej przewodniczył dr hab. prof. UR Piotr Socha. Naukowcy zagraniczni zaprezentowali osiem referatów przedstawiających m.in. Strategię promocji zdrowia w Europie (dr Margherita Corelli); Standardy wzrostu dzieci według WHO i ich znaczenie w zapobieganiu otyłości ( dr Monika Blosöner); Zachowania zdrowotne jako kluczowy czynnik zdrowia ( E.M. Tiszczenko ) i inne. Przedstawione referaty pobudziły do zgłębienia poruszanej problematyki w trakcie ożywionej oficjalnej dyskusji, jak również w czasie rozmów prowadzonych w przerwach pomiędzy obradami.

Ożywioną dyskusję wzbudziła sesja studencka, której przewodniczyli Prof. Józef Ryżko i Prof. Elżbieta Piontek z Wydziału Medycznego UR. Zaprezentowano łącznie 19 referatów. Studenci Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa interesująco przedstawiali wyniki swoich badań na następujące tematy:

  • Pacjent w izbie przyjęć w opinii chorych z ostrym zespołem wieńcowym ( Irena Chorzępa),
  • Styl życia a samoocena zdrowia dzieci w rodzinach pielęgniarskich (Paweł Więch),
  • Analiza poziomu wiedzy z zakresu BLS, AED, BTLS wśród wybranych służb mundurowych (Barbara Drążek),
  • Rola personelu pielęgniarskiego w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 w oddziale szpitalnym (Małgorzata Zatorska-Zola),
  • Wybrane aspekty stylu życia młodzieży akademickiej (Magdalena Cyburt),
  • Wiedza kobiet na temat osteoporozy pomenopauzalnej (Klaudyna Ćwik).

Konferencję uświetniły: koncert Chóru katedralnego chłopięco - męskiego "Pueri Cantores Resovienses" pod przewodnictwem Prof. Urszuli Jeczeń-Biskupskiej oraz spotkanie biesiadne na którym wszyscy uczestnicy bardzo miło spędzali czas na wspólnym grilowaniu, tańcach i rozmowach.
W godzinach popołudniowych 13 września (sobota), nastąpiło podsumowanie konferencji, podczas którego dr n. med. Wacław Kruk – Prezes Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego zaprezentował efekty pracy grup tematycznych oraz w imieniu organizatorów podziękował uczestnikom za tak liczny, a przede wszystkim niezwykle aktywny udział w konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego stała się wydarzeniem ważnym dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stanowiła forum wymiany doświadczeń i osiągnięć naukowych. Interdyscyplinarne podejście zintegrowało wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia publicznego. Liczne prezentowane referaty będą publikowane w wielu specjalistycznych czasopismach naukowych m.in. w Przeglądzie Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dzięki wysiłkowi organizatorów m.in. dr G. Hejdzie, dr n. med. W. Krukowi, dr n. med. M. Binkowskiej –Bury, dr n. med. T. Magoniowi, mgr W. Burzyńskiemu, mgr P. Kunie, mgr T. Ciąpale i mgr B. Pasławskiej rzeszowska konferencja w opinii wielu uczestników została bardzo wysoko oceniona.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow