Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Samorząd terytorialny w Polsce i jego kulturotwórcza rola; Historia - Współczesność - Perspektywy"19.01.2017 11:47

Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zakład Myśli i Kultury Politycznej

 

 

oraz

Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. Goslara w Kolbuszowej

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej


 


 

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

Samorząd terytorialny w Polsce i jego kulturotwórcza rola

Historia - Współczesność - Perspektywy

Kolbuszowa, 17–19 maja 2017 roku


 

 

 

Celem konferencji jest przyjrzenie się funkcjonowaniu samorządów lokalnych i regionalnych w Polsce, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Ze szczególną uwagą chcielibyśmy odnieść się do problemu kulturotwórczej roli samorządów w zmienionej po 1989 roku sytuacji ustrojowej: ich nowych zadań, możliwości oraz aspiracji w zakresie animacji kultury. Sądzimy, że tak ukierunkowana dyskusja pozwoli z jednej strony zapoznać się z kulturową ofertą poszczególnych samorządów terytorialnych, z drugiej zaś da szansę na zrozumienie roli, jaką wspólnoty terytorialne odgrywają w tworzeniu dziedzictwa narodowego i europejskiego. Mamy też nadzieję, że dzięki referatom odnoszącym się do przeszłości historycznej poszczególnych regionów i wspólnot lokalnych możliwe stanie się zrozumienie kulturowych różnic, wynikających np. z dziedzictwa pozaborowego czy powojennych migracji. Owocem konferencji będzie punktowana monografia naukowa.

 


 

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

  1. Regiony i samorządy terytorialne w przeszłości (np. ciągłość i zmiana kulturowa w funkcjonowaniu samorządów lokalnych i regionalnych; dziedzictwo granic zaborczych; wspólnoty lokalne i regionalne na tzw. Pograniczu Południowo – Wschodnim i Ziemiach Odzyskanych; wspólnoty lokalne i regionalne w II RP i w PRL; kulturotwórcza rola szkół i edukacji pozaszkolnej);

  2. Współczesne samorządy lokalne i regionalne wobec idei wspólnotowości (np. rola samorządów terytorialnych w animacji kulturowej; kulturotwórcza rola elit lokalnych; wielokulturowe wspólnoty lokalne; organizacje polonijne, sposoby i formy upowszechniania kultury we wspólnotach lokalnych; znaczenie prasy lokalnej i regionalnej; subkultury lokalne i regionalne; życie teatralne i muzyczne małych środowisk lokalnych; sport i kultura kibicowska; turystyka kulturowa; kultura polityczna społeczności lokalnych i regionalnych itp.)

  3. Rozwój wspólnot samorządowych w przyszłości (np. plany wykorzystania potencjału kulturowego samorządów terytorialnych; perspektywy rozwoju wspólnot lokalnych i regionalnych; marketing i promocja wspólnot lokalnych itp.).

 

 

Koszt udziału w konferencji:

450zł (materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, kolacji regionalnej, wyjeździe studyjnym, recenzowana publikacja, noclegi, śniadania, obiady).


 

Zgłoszenia udziału w konferencji:

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/instytut-historii/konferencje/konferencja-kultura

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia (wraz z abstraktem – ok. ½ strony) prosimy przesłać,

do 31 stycznia 2017 r., na adres:

konferencjakultura@ur.edu.pl lub pocztą:

Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego,

al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem „Konferencja Kultura”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji wystąpień. Informacja o zakwalifikowaniu na konferencję, wraz numerem konta, zostanie przekazana zainteresowanym do 15 lutego 2017 r.

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji:

prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak

prof. dr hab. Waldemar Łazuga


 


 

Przewodniczą Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji:

dr Mariusz Menz (UAM) (mmenz@amu.edu.pl)

dr Zbigniew Lenart (UR) (zbigniewlenart1@gmail.com)


 


 

Sekretarz Konferencji:

mgr Krzysztof Sacała (UR) (krz-sac@wp.pl )


 


 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow