Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Katedra Produkcji Roślinnej
Wydziału Biologiczno - Rolniczego
Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz
Komitet Uprawy Roślin Polskiej Akademii Nauk
organizują

Konferencję Naukową
na temat:
ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA I JEJ WYKORZYSTANIE 

w dniach 
23 - 25 września 2009 roku

 

w Baranowie Sandomierskim

 

Komunikat I

konferencja naukowa na temat
"Rolnicza przestrzeń produkcyjna i jej wykorzystanie"

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań, prowadzonych w ośrodkach naukowych, obejmujących zagadnienia oceny wartości, zróżnicowania i wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania terenów czasowo wyłączonych z użytkowania rolniczego.

Sekcje tematyczne:

 1. Ocena zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na podstawie struktury zasiewów, wysokości uzyskiwanych plonów i innych wskaźników technologicznych;
 2. Ocena wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na podstawie intensywności gospodarowania, towarowości produkcji i innych wskaźników ekonomiczno-organizacyjnych;
 3. Wykorzystanie wskaźnika RPP w planowaniu systemów produkcji, realizacji programów środowiskowych przy udziale środków finansowych z UE;
 4. Produkcja biomasy na użytkach rolnych i gruntach czasowo wyłączonych z rolniczego gospodarowania.

W pierwszym dniu konferencji planowana jest plenarna sesja referatowa (po obiedzie od godz. 1400)

W drugim dniu przewidziano obrady w sekcjach tematycznych i sesję posterową. Obrady w sekcjach rozpoczynać się będą referatem wiodącym.

Trzeci dzień przeznaczono na zwiedzanie zamku, podsumowanie i zakończenie konferencji (obiad około godz. 1300)

Szczegółowy program zostanie przesłany w Komunikacie II

Przygotowane na konferencję oryginalne prace naukowe, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych.

Prosimy o zgłaszanie prac o charakterze problemowym i syntetycznym. Szczegółowe wymagania edytorów są podane na stronie internetowej http://www.zeszytyproblemowe.pan.pl/

Koszt udziału w konferencji 650 zł obejmuję: organizację i materiały konferencyjne, wyżywienie oraz spotkania integracyjne.

Koszt 1 noclegu w Zamku od 80 - 100 zł (pokrywa uczestnik konferencji), pokoje są 2-osobowe.

Opłata za publikację artykułu będzie uiszczana po pozytywnej recenzji.

 

Harmonogram organizacyjny

 • do 10.02.2009r - zgłoszenie udziału w Konferencji i tytułów prac
 • do 27.02.2009 r. - przesłanie streszczenia prac w formie załącznika wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: ekpr@univ.rzeszow.pl
 • do 20.03.2009 r.- powiadomienie autorów o zakwalifikowaniu prac
 • do 05.04.2009 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej
 • do 20.07.2009 r. - przesłanie pełnego tekstu do druku

 

Uprzejmie prosimy o dotrzymywanie wyznaczonych terminów

Zasady przygotowania streszczdo druku w materiałach konferencyjnych

Objętość streszcz - 2 strony (łącznie z tekstem, ilustracjami, tabelami i wykresami).

Tytuł, Wsp, Metodyka, Wyniki, Wnioski, Literatura - napisane dużymi, pogrubionymi literami.

Nazwiska Autorów oraz tytuły rozdziałów pogrubionymi literami.

Nazwy łacińskie kursywą.

Nazwa instytucji, adres, e-mail pierwszego Autora.

Do tekstu mogą być dołączone niewielkie tabele lub ryciny.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Prof. dr hab. Dorota Bobrecka - Jamro - przewodnicząca
 • Dr hab. inż. Wojciech Litwińczuk prof. UR
 • Dr inż. Anna Bober
 • Dr inż. Barbara Kryńska
 • Dr inż. Jan Majda
 • Dr inż. Bogusław Rząsa
 • Dr inż. Jadwiga Winnicka

Adres do korespondencji:

Katedra Produkcji Roślinnej
Uniwersytet Rzeszowski
ul.M.Ćwiklińskiej2
35-601 Rzeszów
e-mail: ekpr@univ.rzeszow.pl
017 872 16 46
tel. 017 872 17 10

Wpłaty należy dokonać na konto:
PBS Bank 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001
Z dopiskiem: "konferencja KPR i PAN 2009" "Rolnicza przestrzeń produkcyjna i jej wykorzystanie"
Nazwisko i imię uczestnika

 

- Karta zgłoszenia

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow