Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w roku 2009

Konferencja
Przestrzeń publiczna w autorytaryzmie, demokracji i totalitaryzmie
- zmiany i dysfunkcje współczesnych systemów politycznych
Krasiczyn, 6-8 maja 2009 roku

 

Podstawowe informacje

1. Dane o konferencji:

 • Organizator: Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Tytuł: Przestrzeń publiczna w autorytaryzmie, demokracji i totalitaryzmie - zmiany i dysfunkcje współczesnych systemów politycznych
 • Miejsce: Krasiczyn, powiat przemyski
 • Termin: 6-8 maja 2009 roku
 • Opłata konferencyjna: 500,00 PLN

2. Konferencja ma charakter ogólnopolski, jej program jest adresowany do politologów, historyków, socjologów, filozofów, prawników, ekonomistów oraz specjalistów reprezentujących inne nauki humanistyczne i społeczne. Konferencję organizuje Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Komitet Naukowy i Organizacyjny reprezentowany przez: dr. hab., prof. UR Waldemara Parucha - przewodniczący, dr Przemysława Maja - kierownik merytoryczny, dr Tomasza Koziełło - kierownik organizacyjny). Prace konferencji będą odbywały się na dwóch poziomach - plenarnym oraz w sekcjach problemowych.

3. Opis merytoryczny konferencji

3.1. Celem konferencji jest rozwój wiedzy politologicznej na temat systemów politycznych. Przedmiotem prac uczestników konferencji będą: kształt i charakter przestrzeni publicznej w autorytaryzmie, demokracji i totalitaryzmie; granice oraz relacje między przestrzenią publiczną a sferą prywatną; zakres i zasięg polityzacji we współczesnych systemach politycznych; zmiany różnego typu, między innymi przebudowa, adaptacja i sanacja dokonywane w konkretnych historycznych wariantach autorytaryzmu, demokracji i totalitaryzmu; dysfunkcje (rozwiązania patologiczne) występujących w państwach autorytarnych, demokratycznych i totalitarnych. Przewidujemy trzy ujęcia: chronologiczne (czasy współczesne - XX i XXI wiek), rzeczowe (według klasycznej typologii współczesnych systemów politycznych: autorytaryzm, demokracja i totalitaryzm) oraz podmiotowe (podmioty polityczne, np. obozy autorytarne, partie demokratyczne, ruchy totalitarne). Chcąc zrealizować wyznaczone cele, organizatorzy planują prowadzenie dyskursu naukowego w sekcjach problemowych ogniskujących swoje prace wokół różnych problemów: społecznych; ekonomicznych; instytucjonalno-funkcjonalnych oraz teoretyczno-aksjologicznych.

3.2. Sugerujemy siedem wiodących zagadnień, jednocześnie nie wykluczając możliwości podjęcia refleksji nad innymi aspektami systemów politycznych:

 • kontrowersje terminologiczne, orientacje metodologiczne oraz rozważania definicyjne wokół kategorii system polityczny, autorytaryzm, demokracja i totalitaryzm;
 • zasady organizacji władzy politycznej w państwie autorytarnym, demokratycznym i totalitarnym;
 • relacje między przestrzenią publiczną a sferą prywatną w różnych systemach politycznych;
 • aspekty strukturalne i funkcjonalne właściwe dla systemów politycznych jako całości, tworzących je podsystemów oraz poszczególnych elementów;
 • wartości, zasady i normy nadające systemom politycznym wymiar aksjologiczny;
 • zachowania, struktury oraz mechanizmy dysfunkcjonalne dla poszczególnych systemów politycznych;
 • procesy polityczne zachodzące we współczesnych systemach politycznych.

3.3. Szczególną uwagę przywiązujemy do: a) rozwoju wiedzy teoretycznej na temat systemów politycznych, ich cech konstytutywnych oraz rozwiązań dysfunkcjonalnych; b) prezentacji źródłowej argumentacji na rzecz postawionych hipotez (podejście dedukcyjne) lub zaprezentowanych wniosków wynikających z opisu (podejście indukcyjne); c) pogłębienia refleksji metodologicznej z zakresu badań systemów politycznych; d) analizy motywacji i uzasadnień zmian dokonywanych w wybranych historycznych wariantach autorytaryzmu, demokracji i totalitaryzmu; e) okoliczności występowania we współczesnych systemach politycznych różnych dysfunkcji oraz zastosowanych modeli ich likwidacji.

3.4. Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie karty uczestnictwa w konferencji i przesłanie jej na adres organizatorów w terminie do dnia 28 lutego 2009 roku;
 • podanie w zgłoszeniu tematu referatu (prezentacji, artykułu) oraz abstraktu;
 • uzyskanie akceptacji tematyki referatu i abstraktu wydanej przez Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji;
 • wniesienie w terminie przewidzianym przez organizatorów (do dnia 30 marca 2009 roku) opłaty konferencyjnej w wysokości 500,00 PLN.

3.5. W terminie późniejszym zostaną przesłane uczestnikom: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zaproszenie, szczegółowy program, niezbędne informacje organizacyjne (między innymi termin i czas przeznaczony na wystąpienie) oraz edytorskie (w postaci odrębnego załącznika precyzującego objętość tekstu i szczegółowe zasady wydawnicze).

3.6. Organizatorzy:

 • gwarantują dwa noclegi, wyżywienie oraz transport między Przemyślem a Krasiczynem w dniach 6 i 8 maja 2009 roku;
 • planują wzbogacenie programu konferencji o elementy związane z lokalną tradycją i kulturą (m.in. zapoznanie uczestników z historią rodu Sapiehów w trakcie nocnego zwiedzania Zamku w dniu 6 maja);
 • przewidują uroczystą kolację w restauracji zamkowej w dniu 7 maja 2009 r.;
 • planują druk wystąpień (artykułów złożonych w odpowiednim terminie i formie) w postaci monografii podlegającej naukowej recenzji.

4. Wszystkie obrady konferencyjne będą odbywać się w Zespole Zamkowo-Pałacowym w Krasiczynie, powstałym na bazie Pałacu Sapiehów, który jest położony na trakcie Przemyśl-Sanok nad rzeką San i jest pomnikiem polskiego renesansu otoczonym pięknym parkiem (adres elektroniczny http://www.krasiczyn.com.pl).

5. Uczestnicy uiszczają opłatę konferencyjną w wysokości 500,00 PLN na numer rachunku bankowego:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Rzeszów
Nr 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001
Adnotacja "Przestrzeń publiczna KP UR"

6. Harmonogram prac organizacyjnych

 • przesłanie przez uczestnika do dnia 28 lutego 2009 roku wypełnionej karty uczestnictwa;
 • przesłanie przez Organizatorów do dnia 15 marca 2009 roku potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, wraz z akceptacją tematyki i abstraktu oraz szczegółowymi informacjami wydawniczymi;
 • uiszczenie przez uczestnika do dnia 30 marca 2009 roku opłaty konferencyjnej;
 • przesłanie przez Organizatorów do dnia 20 kwietnia 2009 roku zaproszenia, szczegółowego programu oraz niezbędnych informacji organizacyjnych.

7. Szczegółowe informacje na temat konferencji będą systematycznie zamieszczane w specjalnej zakładce na stronie internetowej http://ur.edu.pl/wsh/politologia/. Organizatorzy w sprawach pilnych będą kontaktowali się z uczestnikami konferencji za pomocą poczty elektronicznej podanej w karcie uczestnictwa. Zwracamy się również z prośbą o przesyłanie wypełnionych kart uczestnictwa najpierw drogą elektroniczną, a następnie pocztą tradycyjną.

Kierownicy Konferencji
dr Przemysław Maj, dr Tomasz Koziełło
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab., prof. UR Waldemar Paruch

Rzeszów, 26 stycznia 2009 roku

 

Adresy konferencyjne (kontaktowe):

 • tradycyjny
  dr Tomasz Koziełło, dr Przemysław Maj, dr hab., prof. UR Waldemar Paruch
  Katedra Politologii UR
  Ul. Moniuszki 10
  35-015 Rzeszów
  Adnotacja "Konferencja"

 • telefoniczny
  dr Tomasz Koziełło, tel. (608) 157 641
  dr Przemysław Maj, tel. (503) 792 904

 • elektroniczny
  koziello@poczta.onet.pl
  przemaj@o2.pl
  wparuch@o2.pl

 

- Informacje dla autorów tekstów

- Dojazd

- Uczestnicy

- Zaproszenie

- Karta zgłoszenia

- Program konferencji

- Zalecenia edytorskie

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow