Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w roku 2009

ZAKŁAD LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
AL. REJTANA 16 C, 35-959 RZESZÓW, TEL. 0 17 872 12 38

Szanowni Państwo,

Zakład Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Filologii Polskiej UR zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod hasłem:

Inna literatura?
Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych

W roku 2009 minie dwadzieścia lat od przełomu politycznego, którego skutkiem stało się odzyskanie suwerenności Polski. Okres ten przyniósł ogromne zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Przywrócił zerwane więzi z Europą i zachodnim kręgiem kultury. Bez wątpienia odmienił też codzienne życie Polaków oraz ich samoświadomość. Ostatecznie zamknął również niepodległościową misję emigracji politycznej.

Po roku 1989 wbrew oczekiwaniom i postulatom krytyki literackiej nie nastąpiła wyraźna zmiana w rozwoju literatury, nie "eksplodował" nowy Skamander jako natychmiastowa manifestacja odzyskanej wolności. Być może przesyt wydarzeń politycznych w życiu społecznym ostatnich kilkudziesięciu lat był już zbyt duży. W pierwszych latach tej dekady mieliśmy raczej do czynienia z kolejnym okresem "przejściowym", w którym następowała transformacja ustrojowa, a wraz z nią reorganizacja życia kulturalnego i formowanie się nowego modelu funkcjonowania literatury. Powstawaniu nowych czasopism, wydawnictw, stowarzyszeń i środowisk towarzyszył jednocześnie "zanik centrali" i wzrost kulturotwórczego znaczenia mniej dotąd znaczących ośrodków. Ale obok tych wartościowych zjawisk pojawiły się także negatywne konsekwencje, wynikające z podporządkowania kultury prawom rynku. Komercjalizacja tej sfery życia publicznego otworzyła pole do ekspansji kultury masowej i stopniowego przekształcania zbiorowej świadomości.

W tym kontekście sądzimy, że warto postawić pytanie o rzeczywisty stan najnowszej literatury polskiej. Czy istotnie jest to już "inna" literatura, z własnym sposobem funkcjonowania, ze zaktualizowanym rozumieniem roli pisarza, odrębnym kręgiem tradycji i hierarchią wartości? Czy wypracowała już własne kategorie estetyczne i dominanty problemowe, czy określiła profil czytelnika XXI wieku, wreszcie czy znalazła swoją historyczną tożsamość? Naturalnie, mamy świadomość, że jest to proces in statu nascendi i rozstrzygnięcia definitywne nie są możliwe. Nie ulega jednak wątpliwości, że okres dwudziestu lat od przemian roku 1989 przyniósł zmianę kształtu życia literackiego w Polsce. Pytaniem pozostaje natomiast czy przyniósł nową, inną niż w dekadach poprzednich, literaturę.

Zachęcamy zatem zarówno do podjęcia syntetycznych omówień określonych zagadnień, jak i do opisania indywidualnych dokonań pisarskich bądź interpretacji wybranych utworów. Liczymy, że na przecięciu tego, co ogólne, z tym, co partykularne, uda się wyznaczyć taką perspektywę opisu literatury polskiej lat 1989-2009, która pozwoli uchwycić jej immanentne cechy.

Konferencja odbędzie się w dniach:
26-27 maja 2009 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji i prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (wraz z tytułem referatu, krótką informacją o jego treści, adresem do korespondencji oraz adresem e-mail) w terminie do 15 marca 2009 roku. Prosimy je przysyłać listownie na adres Zakładu Literatury Polskiej XX Wieku lub pocztą elektroniczną na jeden z podanych adresów: andress@poczta.onet.pl lub janpaste@univ.rzeszow.pl

Zamierzamy również wydać materiały pokonferencyjne w formie książki zbiorowej. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. W jej ramach zapewniamy Państwu noclegi oraz wyżywienie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Sekretarz konferencji
Dr Janusz Pasterski 
 Kierownik konferencji
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Andres

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow