Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje

Program
V Międzynarodowej konferencji naukowej

Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w.

Rzeszów, 28-29 września 2006 r.

 

28 września

900 - Otwarcie - Konferencji. Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Włodzimierza Bonusiaka.

915 - Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek (Poznań): Kulturowy status prawdy w historiografii.

935 - Prof. dr hab. - Bożena Płonka-Syroka (Wrocław): Koncepcja faktu naukowego Ludwika Flecka w odniesieniu do poglądów niemieckiej szkoły neoromantycznej (1917-1957).

955 - Doc. dr Witalij Telwak (Drohobycz): Postać Michajły Hruszewskiego w hstoriografii polskiej.

1015 - Dr Dorota Malczewska-Pawelec, Prof. dr hab. Tomasz Pawelec (Katowice): Miasto Lwów jako środowisko codzienne historyków polskich w XIX w.

1035 - Dr Artur Znajomski (Lublin): Wpływ lwowskiego środowiska historycznego na rozwój metodyki bibliografii osobowej (do 1939 roku) (komunikat).

1045 - Dyskusja.

1125 - Przerwa na kawę.

1140 - Prof. dr hab. Roman Szust (Lwów): Gotfried Ulich i początki wykładów nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie Lwowskim.

1200 - Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lwów): Początki ukraińskiej historiografii romantycznej w Galicji.

1220 - Dr Katarzyna Błachowska (Warszawa): Kazimierza Stadnickiego badania nad dziejami dynastii Giedyminowiczów (komunikat).

1230 - Doc. dr Natalia Leszkowycz (Lwów): Lwowski księgarz Jan Milikowski i jego wydawnictwa historyczne (komunikat).

1240 - Dyskusja.

1330 - Przerwa obiadowa

1415 - Dr Alfred Toczek (Kraków): Lwów - historycy w działalności towarzystw naukowych miasta w okresie autonomii Galicji.

1435 - Doc. dr Iryna Macewko (Lwów): Stosunki krakowskiego Towarzystwa Słowiańskiego z lwowskim środowiskiem historycznym (komunikat).

1445 - Doktorant Lidija Łazyrko (Drohobycz): Ukraińscy współpracownicy "Kwartalnika Historycznego" (okres lwowski).

1455 - Dr Jolanta Kolbuszewska (Łódź): Twórczość Tadeusza Korzona na łamach "Kwartalnika Historycznego" (komunikat).

1505 - Dr Violetta Julkowska (Poznań): Opinie historyków lwowskich i krakowskich o aktualnym stanie historiografii polskiej (1868-1890).

1525 - Prof. dr hab. Andrzej Meissner (Rzeszów): "Ateny wołyńskie" Michała Rollego (komunikat).

1535 - Dyskusja.

1615 - Przerwa na kawę.

1630 - Prof. dr hab. Konstantyn Kondratiuk (Lwów): Dzieje Ukrainy w twórczości Iwana Franki.

1650 - Doc. dr Olha Szczodra (Lwów): Iwana Franki wizja dziejów dawnej Ukrainy.

1710 - Prof. dr hab. Stepan Kaczaraba (Lwów): Iwan Franko wobec emigracji w Galicji na przełomie XIX i XX w. (komunikat).

1720 - Dr Oksana Ruda (Lwów): Dzieje Ukrainy w dorobku naukowym Wiktora Czermaka (komunikat).

1730 - Mgr Olha Popowycz (Lwów): Archeograficzne ekspedycje działaczy Naukowego Towarzystwa im. T. Szewczenki do Wiednia i Rzymu na przełomie XIX i XX w. (komunikat).

1740 - Dyskusja.

1845 - Spotkanie koleżeńskie. Zaprasza Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak.

 

29 września

900 - Dr Ihor Czornowoł (Lwów): Warsztat K. Liskego we wspomnieniach Omylana Kołytowskiego (komunikat).

910 - Doc. dr Wasyl Pedycz (Iwano-Frankiwsk): Polska i stosunki polsko-ukraińskie w dorobku naukowym szkoły lwowskiej Michajły Hruszewskiego.

930 - Prof. dr hab. - Jan Tyszkiewicz (Warszawa): Lwowskie publikacje przywilejów dla zwierzchników cygańskich (komunikat).

940 - Doc. dr Oleh Pawłyszyn (Lwów): Losy historyków lwowskich w latach I wojny światowej.

1000 - Dyskusja.

1045 - Przerwa na kawę.

1115 - Prof. dr hab. Stefan Ciara (Warszawa): Nauki pomocnicze historii na Uniwersytecie Lwowskim w dobie II Rzeczypospolitej.

1135 - Prof. dr hab. - Jerzy Maternicki (Rzeszów): Poglądy Adama Szelągowskiego na dzieje Polski.

1155 - Dr Lidia Michalska-Bracha (Kielce): Adam Szelągowski jako badacz powstania styczniowego (komunikat).

1205 - Mgr Ewa Guściora-Szeloch (Rzeszów), Żydzi i ich rola w dziejach Polski w syntezach i podręcznikach szkolnych Adama Szelagowskiego (komunikat).

1215 - Doc. dr Roman Ławrećkyj (Lwów): Habilitacje historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1918-1939.

1235 - Prof. dr - hab. Hanna Wójcik-Łagan (Kielce): Franciszek Bujak jako dydaktyk historii (komunikat).

1245 - Dyskusja.

1330 - Przerwa obiadowa.

1415 - Dr Joanna Pisulińska (Rzeszów): Historia i historycy w lwowskich towarzystwach naukowych (1918-1939).

1435 - Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (Toruń): Lwowski oddział Komisji do Badań Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce. Członkowie - kierunki działalności (komunikat).

1445 - Doc. dr Bohdan Hud` (Lwów): Omelan Terlecki i początki "państwowego" kierunku w historiografii ukraińskiej (komunikat).

1455 - Prof. dr hab. Michajło Kril (Lwów): Badania historyczne Wasyla Wawryka.

1515 - Prof. dr hab. Oleksij Suchyj (Lwów): Działalność naukowa Mykoły Czubatoho w okresie międzywojennym.

1535 - Asp.Ulana Welykopolska (Lwów), Marceli Handelsman i Myron Korduba: stosunki osobiste i kontakty naukowe (komunikat).

1545 - Dr Paweł Sierżęga (Rzeszów): "Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne" (1933-1939).

1605 - Przerwa na kawę.

1625 - Dyskusja.

1715 - Otwarte zebranie Międzynarodowego Zespołu Badawczego Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku. Dyskusja nad programem dalszych wspólnych prac historyków historiografii Polski i Ukrainy.

1815 - Podsumowanie obrad i zamknięcie Konferencji.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow