Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Socjologii
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 872 1330
fax: 852-20-44
e-mail: instsoc@univ.rzeszow.pl

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej
organizowanej przez
Zakłady Socjologii Miasta i Regionu oraz Wsi i Rolnictwa pt.:

Przemiany przestrzeni wiejskiej
w Polsce i na Słowacji
w okresie transformacji systemowej
12 - 13 październik 2006 r.

 

Celem konferencji jest możliwie szeroka prezentacja dorobku badawczego poświęconego ekonomicznym, społecznym i kulturowym aspektom obszarów wiejskich Polski i na Słowacji w okresie ostatniego 16-lecia. Istniejąca w polskiej socjologii literatura poświęcona zagadnieniom przestrzeni punktem wyjścia analiz czyni tereny zurbanizowane, miejskie. Doceniając ten dorobek organizatorzy są przekonani, że okaże się on inspirujący w refleksji nad procesami zachodzącymi w przestrzeni wsi.

W ramach konferencji proponujemy następujące obszary problemowe:

 1. Przemiany sposobów użytkowania przestrzeni - kurczenie się niektórych a ekspansja innych przestrzeni - produkcji, konsumpcji, wymiany, przestrzeni symbolicznej.
 2. Świadomość przestrzeni rozumiana jako zróżnicowane sposoby jej recepcji przez różne podmioty:
  1. estetyczna i ekologiczna wrażliwość ujawniająca się w stosunku do najbliższej okolicy zamieszkania - domu, przestrzeni publicznej, ale także w odniesieniu do środowiska naturalnego,
  2. wzrost zainteresowania przeszłością "małych ojczyzn", czego obiektywnym wyrazem są monografie parafii, wsi, miasteczek i gmin, jak również troska
   o lokalną symbolikę.
 3. Zmiany w zakresie wartościowania przestrzeni - pojawienie się nowych sposobów waloryzacji przestrzeni wiejskiej, i w związku z tym nowych zachowań, w których potencjał rolniczy gruntu ustępuje miejsca takim jego charakterystykom, jak ulokowanie względem sieci komunikacyjnej czy walory krajobrazowe i ekologiczne.
 4. Rola głównych aktorów wytwarzania i przekształcania przestrzeni w tworzeniu szeroko rozumianego krajobrazu wsi: samorządu lokalnego, prywatnej przedsiębiorczości oraz specjalistów w zakresie jej zagospodarowania (planistów, architektów), a także samych mieszkańców.
 5. Konflikty wynikające z konkurencyjnych wizji zagospodarowania przestrzeni reprezentowanymi przez różne podmioty oraz sposoby ich przezwyciężania.
 6. Obserwacja procesów zachodzących na terenach wiejskich Podkarpacia oraz regionu wschodniej Słowacji pozwala skonstatować istotne przemiany w odniesieniu do wspomnianych wyżej kwestii. Powstaje jednak pytanie, w jakim stopniu są one skutkiem lokalnych, względnie regionalnych, uwarunkowań, a jak dalece znamionują proces, któremu podlega cała wieś tak w Polsce jak i na Słowacji. Czy istnieje jeden, czy może kilka modeli transformacji terenów wiejskich we obu wymienionych krajach? Organizatorzy mają nadzieję, że proponowana konferencja istotnie przyczyni się do udzielenia wiarygodnej odpowiedzi na to i jemu podobne pytania.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Oprócz socjologów mile widziani będą także przedstawiciele innych nauk - geografowie społeczni, etnografowie, specjaliści od planowania, architekci, ekonomiści - o ile podejmowana przez nich refleksja badawcza mieści się w nakreślonej wyżej problematyce.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie zgłoszeń oraz tematów i głównych tez swoich referatów do dnia 15 czerwca 2006 r. Kontakt z organizatorami pod adresem e-mail: piegza@univ.rzeszow.pl. Program konferencji, formularz zgłoszenia oraz informacje bieżące będą dostępne i aktualizowane na stronie.

Komitet Organizacyjny Konferencji
prof. dr hab. Marian Malikowski
prof. dr hab. Zygmunt Seręga
dr Janusz Piegza - sekretarz
mgr Wojciech Broszkiewicz
mgr Hubert Kotarski
mgr Krzysztof Malicki

 

Formularz zgłoszenia

Program konferencji

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow