Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje

Ramowy program
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
>Młodzi naukowcy - praktyce rolniczej<
nt. "Innowacje w rolnictwie"

25 - 27 kwiecień 2006, Uniwersytet Rzeszowski

 

25.04.2006 r. (wtorek)

9.30 - 10.00 Otwarcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości:
  Dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski - Prorektor ds. Nauki i Finansów UR
Dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski - Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR
Sesja plenarna
10.00 - 10.30 Dariusz Surma, Urząd Marszałkowski, Departament Rolnictwa i Środowiska Rzeszów: "Inicjatywy władz samorządowych województwa podkarpackiego wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich"
10.30 - 11.00 Jan Mańka, Podkarpackie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Roślin Oleistych Rzeszów: "Realizacja programu wspierania biopaliw na Podkarpaciu"
11.00 - 11.45 Przerwa na degustację potraw regionalnych.
Jarmark Produktów z Regionu (10.00 - 14.00)
Sesja referatowa:
11.45 - 12.00 Justyna Zhylishchych, Halyna Antoniak, Uniwersytet Rolniczy Dublany:
"The effects of heavy metals on the processes of haematopoiesis in animal organism"
12.00 - 12.15 Iryna Arnautowa, Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki: "Wpływ stymulatorów wzrostu na urodzaj jęczmienia jarego na terenach Podkarpacia"
12.15 - 12.30 Natalia Hożych, Uniwersytet Rolniczy Dublany: "The effects of iron on the system of haematopoiesis in young animals"
12.30 - 12.45 Agnieszka Grygowska, AR Wrocław: "Wpływ działalności pozarolniczej na innowacje"
12.45 - 13.00 Jolanta Bojarszczuk, IUNG Puławy: "Ekonomiczna ocena uprawy grochu"
13.00 - 13.15 Bartek Startek, Marek Grobelny, Joanna Przewoźna, Daniel Buczkowski, Patrycja Wyderska, AR Poznań: "Poznawanie przyrody przy szlaku rowerowym "Tour De Polanów""
13.15 - 13.30 Natalia Panas, Uniwersytet Rolniczy Dublany: "Intensity of cadmium accumulation in animal tissues in experimental conditions"
13.30 - 13.45 Agnieszka Tłuczak, UO Opole: "Dynamika cen wybranych produktów rolnych"
13.45 - 14.00 Oksana Husar, Uniwersytet Rolniczy Dublany: "Ecological state of mountain valley soils of Ukrainian Carpathians"
14.00 - 14.15 Justyna Halik, Maciej Chowaniak, Ewa Poczęsna, Elżbieta Polak, AR Kraków: "Agrochemiczna ocena wartości nawozowej kompostów"
14.15 - 15.00 Obiad
15.00 - 15.30 Sesja posterowa
od 15.30 cd. sesji referatowej
15.30 - 15.45 Katarzyna Żebracka, PWSZ Sanok: "Preferencje rolników w doborze narzędzi uprawowych dla gospodarstw ekologicznych Dołów Jasielsko-Sanockich"
15.45 - 16.00 Aleksandra Urban, Sądek Karolina, Sado Katarzyna, Rusinek Andżelika, Raś Katarzyna, UR Rzeszów: "Wielofunkcyjne aranżacje ogrodowe w gospodarstwach agroturystycznych"
16.00 - 16.15 Anna Halladin, Błażej Chmielecki, UŁ Łódź: "Rolnictwo a różnorodność biologiczna"
16.15 - 16.30 Katarzyna Pawicka, UŁ Łódź: "Agroturystyka w centralnej Polsce na przykładzie powiatu poddębickiego"
16.30 - 16.45 Izabela Gołębiewska, Uniwersytet Białystok: "Przyrodnicze i kulturowe czynniki rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim"
16.45 - 17.00 Piotr Marciniak, Stanisław Tomszak, Marek Zoga, Łukasz Pociurka, AR Wrocław: "Ocena płodności wybranych rodów i odmian łubinu wąskolistnego"
17.00 - 17.15 Marcin Niemiec, AR Kraków: "Dynamika wybranych parametrów fizykochemicznych wód rzeki Dunajec w rolniczo-rekreacyjnej części zlewni"
17.15 - 17.30 Tomasz Czech, AR Kraków: "Ocena jakości wody w studniach w rejonie podgórskim na przykładzie miejscowości Limanowa"
17.30 - 17.45 Patryk Zabłocki, Łukasz Dąbrowski, UWM Olsztyn: "Ocena oddziaływania zagrody wiejskiej na jakość wód gruntowych i powierzchniowych"
17.45 - 18.00 Jan Golba, SGGW Warszawa: "Czysta produkcja"
18.00 - 18.15 Elżbieta Kornalska, Marcin Kuczera, AR Kraków: "Rozwój turystyki wiejskiej, szansą dla wsi"
18.15 - 18.30 Dyskusja i podsumowanie sesji referatowej i posterowej
19.00 Uroczysta kolacja
Tytuły prezentacji posterowych
  Beata Bazyl, UR Rzeszów: "Zainteresowanie rolników prowadzeniem gospodarstw metodami ekologicznymi w województwie Podkarpackim w latach 2002 - 2005"
Rafał Cytrynowski, WSEiZ Warszawa: "Ocena struktury i produkcji pierwotnej chwastów segetalnych w uprawach rolniczych Szanieckiego Parku Krajobrazowego (Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia)"
Agnieszka Czach, UR Rzeszów: "Zanieczyszczenia atmosfery w województwie podkarpackim i jego skutki dla gleb (wybrane aspekty)"
Piotr Czajka, AR Wrocław: "Suszenie paliw pochodzenia rolniczego"
Sandra Dudek, Agnieszka Chmielewska, UR Rzeszów: "Ekonomiczne uwarunkowania produkcji krzewów jagodowych w ekologicznych gospodarstwach powiatu Tomaszowa Lubelskiego"
Karol Ferenc, Michalina Smugowska, AR Wrocław: "Biopaliwa alternatywą dla paliw"
Paweł Germański, UR Rzeszów: "Aktywność samorządów terytorialnych w stymulowaniu rozwoju regionów turystycznych na przykładzie Powiatu Bieszczadzkiego"
Ewelina Górniak, UR Rzeszów: "Wykorzystanie środków z sektorowego programu operacyjnego na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich"
Magdalena Hipner, UR Rzeszów: "Walory turystyczne miasta Sanoka"
Ewa Kaczor, Ilona Legięć, Marta Pisarek UR Rzeszów: "Zbiór ślimaka winniczka w województwie podkarpackim ze stanowisk naturalnych w latach 2003-2004"
Katarzyna Kaczor, UR Rzeszów: "Motywacje absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów na kierunku Rolnictwo"
Agnieszka Klarzyńska, Marzena Kalbarczyk, AR Poznań: "Aktualny stan zachowania roślinności zbiorowisk szuwarowo-trawiastych Wielkiego Łęgu Obrzańskiego"
Magdalena Klessa, Monika Placek, AR Szczecin: "Walory dekoracyjne odmian niecierpka nowogwinejskiego z grupy Sonic i Super Sonic w zależności od podłoża"
Michał Kołek, SGGW Warszawa: "Uwarunkowania eksportu na rynek rosyjski produktów rolno-spożywczych"
Karolina Konikiewicz, AR Wrocław: "Czynniki mające wpływ na produktywność świń w woj. opolskim"
Katarzyna Misztak, Dagmara Ławik, Kamil Martyniak, AR Wrocław: "Rudawski Park Krajobrazowy - walory przyrodnicze a rozwój agroturystyki"
Edyta Pilip, Edyta Pszonka, UR Rzeszów: "Gmina Haczów położona nad Wisłokiem, na pograniczu Pogórza Dynowskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich - zaprasza"
Weronika Piskała, Agnieszka Michalak, Karol Piasek, Daniel Cieślak, Piotr Mędrzycki, Piotr Pabjanek, WSEiZ Warszawa: "Regionalne dobory Siedliskowe roślin zielnych jako narzędzie kształtowania struktury ekologicznej krajobrazu: koncepcja i przykłady zastosowań"
Katarzyna Plizga, UR Rzeszów: "Walory przyrodnicze gminy Czarna"
Katarzyna Pinczer, PWSZ Tarnów: "Wierzba (Salix) - rola w środowisku i znaczenie gospodarcze"
Katarzyna Rubinowska, Władysław Michałek, AR Lublin: "Wpływ putrescyny na stan fizjologiczny roślin słonecznika (Helianthus annuus L.) poddanych stresowi chłodu"
Małgorzata Szpiech, Lidia Kojder, Paulina Kałucka, UR Rzeszów: "Gmina Strzyżów - atrakcyjny zakątek kraju"
Artur Śliz, SGGW Warszawa: "Sytuacja polskiego cukrownictwa szanse i zagrożenia"
Natalia Tyszkiewicz, Agnieszka Ruszkiewicz, AR Wrocław: "Ekstensywne utrzymanie bydła mięsnego na terenach chronionych"
Anna Wierzbińska, AR Wrocław: "Grzyby z rodzaju Fusarium - przyczyną występowania mikotoksyn w paszach"

26.04.2006 r. (środa)

 

8.00 Śniadanie
Sesja referatowa
8.30 - 8.45 Radosław Świerczyński, AR Wrocław: "Innowacje rolnicze szansą rozwoju gospodarstw rolnych"
8.45 - 9.00 Marcin Kuczera, Katarzyna Kozak-Jarosz AR Kraków: "Ekologizacja rolnictwa szansą dla rozwoju gospodarstw małoobszarowych na przykładzie małopolski"
9.00 - 9.15 Marcin Kuczera, Dominik Baran, AR Kraków: "Szata roślinna, jako bariera ochronna wód gruntowych przed zanieczyszczeniem"
9.15 - 9.30 Katarzyna Socha, Łukasz Włodarczyk, UG Gdańsk: "Wpływ przekształceń zlewni na stan zachowania jezior lobeliowych"
9.30 - 9.45 Dagmara Ławik, Katarzyna Misztak, Kamil Martyniak, AR Wrocław: "Walory przyrodnicze a rozwój agroturystyki w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd"
9.45 - 10.00 Piotr Marciniak, AR Wrocław: "Analiza zmienności mieszańców łubinu wąskolistnego pokolenia F2"
10.00 - 10.15 Włodzimierz Kęska, Stefan Feder, Konrad Włodarczyk, Politechnika Poznańska: "Badania procesu przesiewania mieszanin ziarnistych na sitach drgających z udziałem strumienia powietrza"
10.15 - 10.30 Renata Bączek-Kwinta, Małgorzata Borek, Grzegorz Sieński, AR Kraków: "Udział nadtlenku wodoru w kiełkowaniu nasion"
10.30 - 10.45 Agnieszka Jerzyk, AR Wrocław: "Ocena intensywności produkcji świń w Polsce i w Danii w latach 2003-2004"
10.45 -11.15 Przerwa na kawę i herbatę. Przedstawienie "Żaby" w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Zgłobnia
11.15 - 11.30 Łukasz Włodarczyk, Katarzyna Socha, Emilia Gbur, UG Gdańsk: "Nowe siedliska chwastów upraw ziemniaka oraz roślinności bagiennej i wodnej w nowoczesnym gospodarstwie rolnym Farm Frites Poland Dwa sp. z o.o."
11.30 - 11.45 Martyna Jasińska, WSZGRiT Kielce: "Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w Gminie Suchedniów"
11.45 - 12.00 Bartłomiej Kowalski, SGGW Warszawa: "Wykorzystanie Internetu w dydaktyce - studium przypadku - SIIR"
12.00 - 12.15 Edyta Wołyniec, AR Wrocław: "Dobrostan w produkcji jaj konsumpcyjnych w myśl przepisów unijnych"
12.15 - 12.30 Joanna Brzezińska, AR Wrocław: "Antraknoza łubinu - groźna choroba tej rośliny"
12.30 - 12.45 Kazimiera Szybiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie: "Agroturystyka a problemy ochrony środowiska naturalnego na terenie Podkarpacia"
12.45 - 12.55 Agnieszka Witos, Justyna Rygiel, Grzegorz Woźniak, Małgorzat Cyrek, UR Rzeszów: "Ochrona lasów to konieczność a nie innowacje"
12.55 - 13.05 Marta Gargała, Urszula Hasiak, Edyta Kurek, Sebastian Żak, UR Rzeszów: "Rola czynników chorobotwórczych w destrukcji walorów dekoracyjnych rabat"
13.55 - 13.15 Kamila Jakubowska, Magdalena Igras, Kornelia Kaczmarska,
Zofia Jastrzębska, Monika Słotwińska,
UR Rzeszów: "Wpływ kwaśnego opadu na skład chemiczny przesączu gleby brunatnej w doświadczeniu modelowym"
13.15 - 13.30 Dyskusja i zakończenie konferencji
13.30 - 14.15 Obiad
14.15 Wyjazd do Miejsca Piastowego i Sanoka
19.00 Kolacja

27.04.2006 r. (czwartek)

8.00 Śniadanie
9.00 Wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historycznego w Sanoku
13.00 Warsztaty w gospodarstwie ekologicznym
14.00 Obiad i powrót do Rzeszowa
18.00 Pożegnanie uczestników konferencji

Zapraszamy
24 - 26.04.2007r.
III Ogólnopolska Młodzieżowa Konferencja Naukowa

>Młodzi naukowcy - praktyce rolniczej<
nt. "Wielofunkcyjność obszarów wiejskich"

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow