Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Mikroekonomii

NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY

ISSN 1898-5084

okładka

Informacje ogólne:

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy to czasopismo naukowe o numerze ISSN 1898-5084 wydawane przez Katedrę Mikroekonomii (wcześniej jako Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) Wydziału Ekonomii UR od 2003 r. W 2016 roku zeszyty otrzymały 10 punktową ocenę według wykazu czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach czasopism: IC Journals Master List (Index Copernicus), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz BazEkon.

Dla zwiększenia cytowalności publikowanych artykułów od 2015 r. teksty publikowane na łamach czasopisma oznaczane są identyfikatorem DOI.

Ze względu na rosnące zainteresowanie na skalę ogólnopolską i w niektórych ośrodkach za granicą, od 2011 r. czasopismo jest kwartalnikiem, a w zależności od potrzeb może ukazywać się częściej niż raz na kwartał. Zeszyty zawierają artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej. Z uwagi na nawarstwiające się wyzwania i zagrożenia rozwojowe, preferowane są opracowania respektujące podejście zintegrowane:

 • o charakterze teoretycznym,
 • weryfikujące teorie, koncepcje, modele na bazie badań empirycznych,
 • studia przypadków i inne empiryczne badania,
 • komunikaty, recenzje, polemiki.

Harmonizowanie procesów rozwojowych wymaga respektowania sprzężeń sfery ekonomii z pozostałymi wymiarami bytu ludzkiego (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii). Każdy kolejny numer czasopisma ma charakter tematyczny, ukierunkowany na dyskusję szczegółowych problemów, czego wyrazem są podtytuły nadawane poszczególnym zeszytom.

Pomysłodawcą i inicjatorem zeszytów jest prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, pełniący funkcję redaktora naczelnego, naukowego oraz przewodniczącego komitetu redakcyjnego.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. Celem upowszechnienia wyników badań przedstawianych na łamach czasopisma udostępniamy Państwu również elektroniczną wersję tekstów.

Zamówienia na opublikowane numery czasopisma przyjmuje Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 17 872 13 69 (Kolportaż), e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl; http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl.

Rada naukowa

Dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma powołano radę naukową, którą tworzą wybitni ekonomiści z Polski i zagranicy.

Rada naukowa kierunkuje profil czasopisma i wspiera interdyscyplinarne podejście do problemów ekonomii promowane na łamach wydawnictwa. Jej członkami są:

 • Dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz (Uniwersytet Rzeszowski) - przewodniczący
 • Prof. dr Viktor Chuzhykov (Kyiv National University of Economics, Ukraina)
 • Prof. nadzw. dr ing. Marie Gabryšová (Hornoslezská Vysoká Škola Obchodni v Ostravé, Czechy)
 • Doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
 • Prof. dr hab. Jerzy Kleer (Polska Akademia Nauk)
 • Prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko (Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji – TIGER)
 • Prof. zw.dr hab. Aleksander Łukaszewicz
 • Doc. Ing. Martin Mizla (Ekonomická Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska Fakulta v Košiciach, Słowacja)
 • Dr hab. prof. nadzw. Barbara Piontek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • Dr hab. Ondrej Štefaňak (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
 • Prof. Ing. Josef Vodák ,PhD., (Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja)
 • Prof. Dr Piotr Żmuda (FOM Hochschule für Oekonomie& Management gemeinnützige GmbH, Niemcy)

Komitet Redakcyjny

Pomysłodawcą i inicjatorem zeszytów jest prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak (Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), pełniący funkcję redaktora naczelnego, naukowego oraz przewodniczącego komitetu redakcyjnego.

W trosce o jakość dyskusji naukowej prowadzonej w ramach zeszytów „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” powołani zostali także redaktorzy tematyczni. Są to:

 • Dr hab. prof. UEK Małgorzata Adamska-Chudzińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – dyscypliny: socjologia, ekonomia; specjalności: psychospołeczne aspekty pracy, psychospołeczne aspekty zarządzania, dydaktyka przedmiotów ekonomicznych, komunikowanie dydaktyczne
 • Dr Teresa Bal-Woźniak (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – dyscypliny: organizacja i zarządzanie, ekonomia; specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
 • Dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: ekonomia; specjalności: międzynarodowe przepływy zasobów pracy, stosunki polsko-niemieckie
 • Ks. dr hab. prof. UR Krzysztof Ryszard Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: nauki filozoficzne; specjalności: historia filozofii polskiej, historia filozofii średniowiecznej
 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – dyscypliny: ekonomia; specjalności: teoria rachunkowości, teoria ekonomii
 • Dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: nauki prawne; specjalności: prawo międzynarodowe publiczne
 • Dr Łukasz Jabłoński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – dyscypliny: ekonomia
 • Dr hab. Marek Jabłoński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – dyscypliny: organizacja i zarządzanie; specjalności: nowoczesne metody rozwoju kompetencji pracowniczych, metody organizacji i zarządzania
 • Dr Władysława Jastrzębska (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: ekonomia; specjalności: ekonomika handlu zagranicznego, gospodarka światowa, mikro- i makroekonomia
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Marek Kluska (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – dyscypliny: informatyka, automatyka i robotyka; specjalności: systemy cybernetyki technicznej, sztuczna inteligencja
 • Dr hab. prof. UR Mieczysław Jan Król (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: organizacja i zarządzania, matematyka; specjalności: metody matematyczne w ekonomii, zastosowania matematyki
 • Dr Małgorzata Lechwar (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: ekonomia; specjalności: ekonomia instytucjonalna
 • Dr Małgorzata Leszczyńska (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: ekonomia; specjalności: polityka ekonomiczna, polityka społeczna
 • Dr hab. prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: socjologia; specjalności: polityka społeczna, socjologia gospodarcza, społeczności lokalne
 • Prof. zw. dr hab. Jan Łukasiewicz (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: nauki prawne; specjalności: nauka administracji, prawo administracyjne
 • Dr Katarzyna Puchalska (Uniwersytet Rzeszowski) – dyscypliny: ekonomia; specjalności: zarządzanie, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Dr Kinga Stępień (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – dyscypliny: ekonomia; specjalności: bankowość.

Redakcja współpracuje także z redaktorami statystycznymi. Funkcję tą pełnią:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Edward Stanisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Dr hab. prof. UEK Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Korektę językowo-stylistyczną tekstów przygotowanych w języku polskim przeprowadza redaktor języka polskiego posiadający wykształcenie filologiczne wyznaczony przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Redakcja nawiązała także współpracę z redaktorami językowymi będącymi rodzimymi użytkownikami języków kongresowych (angielski, rosyjski, hiszpański, francuski, niemiecki) oraz słowackiego, czeskiego, ukraińskiego. Są to osoby posiadające stopnie naukowe doktorskie lub profesorskie bądź też wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania językowego:

 • Dr Colin F. Hales (Uniwersytet Rzeszowski) – j. angielski;
 • Roberto Pelayo Martinez Zabala – j. hiszpański
 • Prof. dr hab. Walter Żelazny – j. francuski;
 • Hans-Georg Pütz – j. niemiecki;
 • Dr Peter Dorčák oraz Dr Edita Sosnowska – j. słowacki;
 • Dr Jana Fiserova – j. czeski;
 • Doc. dr ТамараТкачВладимировна oraz prof. dr НиколайИвановНиколаевич - j. ukraiński i j. rosyjski.

Sekretarzami redakcji są: dr Magdalena Cyrek (mcyrek@ur.edu.pl).

dr Małgorzata Wosiek (mwosiek@ur.edu.pl)

Kontakt do Redakcji:
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Ekonomii
Katedra Mikroekonomii
Ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów|
Tel. 17 872 17 16 52/ 872 17 17
E-mail: ktekonom@ur.edu.pl

Informacje dla Autorów:

 1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty oryginalne, niepublikowane przez inne wydawnictwa, o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej. Z uwagi na nawarstwiające się wyzwania i zagrożenia rozwojowe preferowane są opracowania respektujące podejście zintegrowane:
  • o charakterze teoretycznym,
  • weryfikujące teorie, koncepcje, modele na bazie badań empirycznych,
  • studia przypadków i inne empiryczne badania,
  • komunikaty, recenzje, polemiki.
 2. Redakcja prosi o składanie tekstów w formie elektronicznej (na adres e-mail: ktekonom@ur.edu.pl) przygotowanych zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w szablonie, o objętości do 25 000 znaków, wraz ze streszczeniem w języku polskim oraz tytułem i streszczeniem w języku angielskim. Ze względu na wdrożenie identyfikacji numerem DOI Autorzy proszeni są o zweryfikowanie przytaczanej bibliografii w bazie CrossRef http://www.crossref.org/guestquery i umieszczenie w wykazie bibliograficznym numerów DOI cytowanych pozycji literaturowych. Opracowania zakwalifikowane przez Komitet redaktorów tematycznych, lecz przygotowane w sposób niezgodny z wymaganiami formalnymi, będą odsyłane do autorów z prośbą o dostosowanie do wymagań redakcji.
 3. W trosce o rzetelność i uczciwość w nauce autorzy zobowiązani są do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (podanie afiliacji oraz kontrybucji poszczególnych osób, źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów). Redakcja będzie podejmować działania przeciwdziałające przypadkom ghostwriting (nieujawniania wkładu w powstanie publikacji) i guestauthorship (braku lub znikomego wkładu osoby wskazanej jako autor), włącznie z powiadomieniem podmiotów zewnętrznych o stwierdzonej nierzetelności naukowej. Wszystkich autorów prosimy o przesłanie stosownej informacji o powstaniu publikacji i jej finansowaniu według załączonego wzoru oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać na adres redakcji: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Mikroekonomii, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów.
 4. Zgłaszając tekst do redakcji autor zgadza się na jego publikację w formie papierowej oraz elektronicznej w ramach czasopisma, bez honorarium z tego tytułu.
 5. Autorzy zgłaszający artykuły ponoszą koszty wydawnicze związane z publikacją tekstów. Wynika to z faktu, że “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” są czasopismem samofinansującym się. Koszt publikacji artykułu wynosi 650 PLN (w tym VAT). Autor otrzyma fakturę  wystawioną na wskazany przez siebie adres.
  Wpłaty należy dokonywać na konto:
  Uniwersytet Rzeszowski 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16C nr konta: 32 1030 1999 7896 0000 0170 0006 z dopiskiem: „Nierówności; Imię i nazwisko Autora”
 6. Pliki do pobrania - pod tekstem.

Procedura recenzowania i proces wydawniczy:

 1. Redakcja czasopisma dba o właściwy poziom merytoryczny tekstów, dokonując ich weryfikacji zgodnie z wytycznymi MNiSW. Po wstępnej akceptacji tekstu przez redaktora naukowego wspieranego przez komitet redaktorów tematycznych, artykuły przekazywane są do recenzji zewnętrznej. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym według modelu double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta). Ocena dokonywana jest z wykorzystaniem formularza blankiet recenzji. Każda publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, których nazwiska są publikowane raz w roku – w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej czasopisma.
 2. Wykaz recenzentów współpracujących z czasopismem:

  • Recenzentami tekstów opublikowanych w 2017 r. byli: assoc. prof. DenisaAbrudan, Ph.D. (West University of Timisoara, Rumunia); Ruxandra Bejinaru, Ph.D. (University Stefan cel Mare Suceava, Rumunia); ing. Marie Černá, Ph.D. (University of West Bohemia in Pilsen, Czechy); prof. dr hab. Adam Czerwiński (Uniwersytet Opolski); assoc. prof. Codruta Duda Daianu, Ph.D. (“Aurel Vlaicu” Univerity of Arad, Rumunia); dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie); prof. dr hab. Liudmila Golovkova (Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Ukraina); dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. nadzw. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. (University of West Bohemia in Pilsen, Czechy); dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. nadzw. (AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie); ing. Adela Klepáková, Ph.D. (University of West Bohemia in Pilsen, Czechy)doc. Irina Ivanovna Kolesnikova, Ph.D. (Belarus State Economic University, Białoruś)dr hab. Iwona Kowalska, prof. nadzw. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie); dr hab. Marek Leszczyński, prof. nadzw. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach); dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie); prof. dr hab. Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska); dr hab. Bogusz Mikuła (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu); dr inż. Tomasz Mirowski (Polska Akademia Nauk); dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. nadzw. (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie); assoc. prof. Părean Mihai Olimpiu, Ph.D. (West University of Timisoara, Rumunia); prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej); prof. zw. dr hab. Ewa Polak (Uniwersytet Gdański); prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki (profesor emerytowany); dr hab. Marina Radiewa (Классический Приватный Университет, Zaporoże, Ukraina); prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); prof. zw. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu); dr hab. Andrzej Sobczak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); dr Elżbieta Soszyńska (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie); dr hab. Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński); prof. dr hab. Stanisław Swadźba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); dr hab. Marcin Szewczyk, prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie); dr hab. inż. Adam Szurlej (AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie); dr hab. inż. Stanisław Szydło, prof. nadzw. (AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie); dr hab. Anatoliy Tkach, prof. nadzw. (Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Ukraina); prof. zw. dr hab. inż. Leszek Woźniak (Politechnika Rzeszowska); dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy); dr hab. Tomasz Zalega, prof. nadzw. (Uniwersytet Warszawski); assoc. prof. Aliaksei Zhurauliou, Ph.D. (National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kijów, Ukraina); dr hab. Ewa Ziemba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); dr hab. Janusz Zrobek (Uniwersytet Łódzki); prof. zw. Dr hab. Jerzy Żyżyński (Uniwersytet Warszawski)

  • Recenzentami tekstów opublikowanych w 2016 r. byli: dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy); dr hab. Marta Danecka (Polska Akademia Nauk); dr hab. Dariusz Dąbrowski (Politechnika Gdańska); dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); prof. zw. dr hab. Lechosław Garbarski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie); prof. dr hab. Liudmila Golovkova (Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Ukraina); dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie); prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); dr hab. Leszek Klukowski (Polska Akademia Nauk); dr hab. Iwona Kowalska, prof. nadzw. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie); prof. zw. dr hab. Marianna Księżyk (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie); prof. zw. dr hab. Andrzej Matysiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu); prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); dr Linda O'Riordan, PhD, MBA, MRes, BBS (FOM University of Applied Sciences, Niemcy); prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej); prof. dr hab. Ewa Polak (Uniwersytet Gdański); dr hab. Renata Przygodzka, prof. nadzw. (Uniwersytet w Białymstoku); dr hab. Marina Radiewa (Классический Приватный Университет, Zaporoże, Ukraina); prof. dr hab. Iga Rudawska (Uniwersytet Szczeciński); prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie); dr hab. inż. Adam Szurlej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie); dr hab. inż. Stanisław Szydło, prof. nadzw. (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie); dr hab. Teresa Taranko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); dr hab. Beata Tarczydło (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie); dr hab. Anatoliy Tkach, prof. nadzw. (Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Ukraina); prof. dr hab. Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszawski); dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy); prof. zw. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); dr hab. Tomasz Zalega, prof. nadzw. (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (Uniwersytet Warszawski)

  • Recenzentami tekstów opublikowanych w 2015 r. byli: dr hab. inż. Adam Czerwiński, prof. nadzw. (Uniwersytet Opolski); dr hab. Włodzimierz Deluga (Politechnika Koszalińska); prof. zw. dr hab. Tadeusz Galanc (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu); dr hab. Michał E. Goliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy); prof. zw. dr hab. Wacław Jarmołowicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu); dr hab. Iwona Kowalska, prof. nadzw. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie); prof. zw. dr hab. Marianna Księżyk (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie); dr hab. Marek Leszczyński, prof. nadzw. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach); dr hab. Zygmunt Mazur, prof. nadzw. (Politechnika Wrocławska); dr hab. Bogusz W. Mikuła, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr hab. Mirosław Moroz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); dr hab. inż. Gabriel Nowacki (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego); prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej); dr hab. Ewa Polak, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański); prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr hab. Renata Przygodzka, prof. nadzw. (Uniwersytet w Białymstoku); dr hab. Marina Radiewa (Классический Приватный Университет, Zaporoże, Ukraina); prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); dr hab. Andrzej Sobczak, prof. nadzw. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); dr hab. Jakub Swacha, prof. nadzw. (Uniwersytet Szczeciński); prof. zw. dr hab. Stanisław Swadźba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); dr hab. inż. Stanisław Szydło, prof. nadzw. (AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie); dr hab. Anatoliy Tkach, prof. nadzw. (Dniepropetrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego im. W. Lazariana, Ukraina); prof. zw. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); dr hab. Tomasz Zalega, prof. nadzw. (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Ewa W. Ziemba, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); dr hab. Janusz Zrobek, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki)

  • Recenzentami tekstów opublikowanych w 2014 r. byli: prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz; dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. nadzw.; dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. nadzw.; prof. zw. dr hab. Kazimierz Jaremczuk; dr hab. Iwona Kowalska, prof. nadzw.; prof. dr hab. Marianna Księżyk; dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw.; prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c.; dr hab. Ewa Polak, prof. nadzw.; dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. nadzw.; dr hab. Renata Przygodzka, prof. nadzw.; prof. dr hab. Stanisław Swadźba; dr hab. inż. Stanisław Szydło, prof. nadzw.; dr hab. AnatoliyTkach, prof. nadzw. (Ukraina); dr hab. Waldemar Tyc, prof. nadzw.; prof. zw. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak; dr hab. Tomasz Zalega, prof. nadzw.; dr hab. Urszula Żuławska, prof. nadzw.; prof. zw. dr hab. Jerzy Żyżyński.

  • Recenzentami tekstów opublikowanych w 2013 r. byli: prof. dr hab. Józef Banaś; dr hab. inż. Jacek Binda, prof. nadzw.; prof. dr hab. Ewa Bojar; dr hab. Adam Czerwiński, prof. nadzw.; prof. dr hab. WłodzimierzDeluga; Visiting professor, University of Warsaw, HoratiuDragomirescu; dr hab. WojciechFliegner; prof. dr hab. Tadeusz Galanc; dr hab. MichałGoliński; prof. dr hab. OlexandrGugnin; prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk; prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz; prof. dr hab. inż. Andrzej Stefan Kobyliński; dr hab. Iwona Kowalska; prof. dr hab. Marianna Księżyk; dr hab. Maria Majewska; dr hab. Zygmunt Mazur prof. nadzw.; dr hab. Bogusz Wacław Mikuła; dr hab. Marian Maksymilian Niezgoda, prof. nadzw.; dr hab. inż. Gabriel Nowacki; prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska; dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw.; prof. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c.; dr hab. Maria Piotrowska, prof. nadzw.; prof. dr hab. Arkadiusz Potocki; dr hab. Renata Przygodzka, prof. nadzw.; dr hab. Marina Radiewa (Ukraina); dr hab. Adam Sagan, prof. nadzw.; prof. dr hab. Elżbieta Maria Skrzypek; dr hab. Małgorzata Maria Słodowa-Hełpa, prof. nadzw.; dr hab. Andrzej Sobczak, prof. nadzw.; dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska; dr hab. Jakub Swacha; prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger; dr hab. Stanisław Maciej Szukalski, prof. nadzw.; dr hab. Anna Śliz, prof. nadzw.; dr hab. AnatoliyTkach, prof. nadzw. (Ukraina); dr hab. WaldemarTyc, prof. nadzw.; prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak; prof. dr hab. Barbara Urszula Woźniak-Sobczak; prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta; dr hab. Tomasz Zalega, prof. nadzw.; dr hab. Ewa Wanda Ziemba, prof. nadzw.; prof. dr hab. Zbigniew Zioło; dr hab. Janusz Zrobek, prof. nadzw.; prof. dr hab. Jerzy Żyżyński.

  • Recenzentami tekstów opublikowanych w 2012 r. byli: prof. dr hab. Ewa Bojar; prof. dr hab. Georgij Czerewko; dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw.; dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. nadzw.; dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw.; prof. dr hab. OlexandrGugnin; prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz; dr hab. Iwona Kowalska; dr hab. inż. Jakub Kraciuk; prof. dr hab. Barbara Kutkowska; prof. dr hab. Waldemar Martyn; prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał; prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska; prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki; dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw.; prof. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c.; dr hab. Ewa Polak, prof. nadzw.; dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. nadzw.; dr hab. Renata Przygodzka, prof. nadzw.; dr hab. Marina Radiewa; dr hab. Adam Sadowski, prof. nadzw.; prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek; dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw.; prof. dr hab. Stanisław Swadźba; dr hab. AnatoliyTkach, prof. nadzw.; prof. dr hab. Tomasz Tokarski; dr hab. Waldemar Tyc, prof. nadzw.; prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak; prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta; prof. dr hab. Zbigniew Zioło; dr hab. Urszula Żuławska, prof. nadzw; prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

  • Recenzentami tekstów opublikowanych w 2011 r. byli: Prof. dr hab. Jacek Binda, Prof. dr hab. WitaliyBochaluk, Prof. dr hab. Adam Czudec, Prof. dr hab. Włodzimierz Deluga, Prof. dr hab. Mieczysław Dobija, Prof. dr hab. Andrzej Stefan Kobyliński, Dr hab. prof. UR Kazimierz W. Krupa, Prof. dr hab. Wacław Mikuła Bogusz, Dr hab. inż. Gabriel Nowacki, Prof. dr hab. inż. Celina Maria Olszak, Prof. dr hab. Elżbieta Maria Skrzypek, Dr hab. Małgorzata Maria Słodowa-Hełpa, Dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska, Dr hab. prof. UR Bogusław Ślusarczyk, Dr hab. Grażyna Śmigielska, Dr hab. prof. UEW Waldemar Tyc, Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Prof. dr hab. Lech Wojciech Zacher, Dr hab. prof. UEK Kazimierz Zieliński, Dr hab. Ewa Wanda Ziemba, Prof. dr hab. Zbigniew Zioło.

  • Teksty opublikowane w 2010 r. recenzowali: Prof. dr hab. Mieczysław Dobija, Dr hab. prof. UR Martin Mizla, Prof. dr hab. AnatolijTkacz, Dr hab. prof. UE WaldemarTyc, Dr hab. prof. UR Roman Fedan, Prof. dr hab. Kazimierz W. Krupa.

 3. Każda recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku (w obecnej formie lub po zmianach) lub jego odrzuceniu. Podstawą publikacji tekstu są dwie pozytywne recenzje. Autorzy artykułów są zobowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub merytorycznego uzasadnienia braku akceptacji tych uwag. W przypadku rozbieżnych ocen recenzentów, artykuł może być skierowany do publikacji, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii trzeciego recenzenta lub komitetu redaktorów tematycznych. W przypadku dwukrotnej negatywnej oceny tekstu redakcja odrzuca możliwość publikacji artykułu.
 4. W dalszych etapach procesu wydawniczego artykuły zawierające metody statystyczne poddawane są korekcie statystycznej. W ramach prac realizowanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego materiał poddawany jest ponadto korekcie językowo-stylistycznej. O ostatecznej kwalifikacji do druku decyduje redakcja.
 5. Cykl wydawniczy od momentu skierowania artykułu do recenzji do ukazania się publikacji wynosi 4-5 miesięcy.
Pliki do pobrania:
Wzór oświadczenia (150,5 KB)
Formularz recenzji (18,6 KB)
Szablon (61 KB)

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow