Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Studia stacjonarne I stopnia

Ekonomia podstawowa

Mikroekonomia

Podstawy makroekonomii

Matematyka

Statystyka opisowa (m)

Ekonometria

Rachunkowość

Prawo 

Międzynarodowe stosunki  gospodarcze

Zarządzanie

Technologie informacyjne (m)

Geografia ekonomiczna

Podstawy marketingu

Ekonomia matematyczna

Psychologia

Prognozowanie i symulacje (m)

Metody oceny projektów gospodarczych

Socjologia

Ekonomia integracji europejskiej

Gospodarka regionalna

Polityka gospodarcza

Polityka społeczna

Analiza ekonomiczna

Finanse publiczne i rynki finansowe

Praktyka zawodowa 4 tygodnie po semestrze  IV

Specjalność: Ekonomia przedsiębiorstwa

Teoria podejmowania decyzji

Teoria przedsiębiorstwa

Marketplace

Zarzadzanie jakością

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

Informatyczne systemy finansowo-księgowe

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość korporacji i grup kapitałowych

Ekonomia rozwoju 

Finanse przedsiębiorstwa

Marketing w zarządzaniu firmą

Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego

Doradztwo podatkowe

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Bankowe metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

Analiza rynku i konkurencji

Logistyka

Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych

Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne

Współczesne strategie zarządzania przedsiębiorstwem

Gospodarka nieruchomościami

Biznes plan

Rachunkowość finansowa

Specjalność: Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym

Ekonomia sektora publicznego

Problemy gospodarki światowej

Finanse jednostek sektora publicznego

Podstawy rachunkowości budżetowej i controllingu

E-administracja

Zarządzanie w sektorze publicznym

Marketing w sektorze publicznym

Samorząd terytorialny

Prawo i postępowanie administracyjne

Analiza instytucjonalna jednostek sektora publicznego

Instrumenty pomocy publicznej

Problemy społeczne w gospodarce rynkowej

Rynek pracy

Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym

Współdziałanie instytucji w środowisku regionalnym i lokalnym

Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek budżetowych

Techniki obsługi klienta w usługach publicznych

Organy i instytucje zarządzania ochroną przyrody

Ekonomia sektora kultury i edukacji

Techniki menedżerskie w sektorze publicznym

System uzupełnień społecznych

Doradztwo w sektorze publicznym

Ryzyko w sektorze publicznym

Marketing relacyjny

Specjalność: Ekonomia usług biznesowych

Badania marketingowe rynku 

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie usługowym

Teoria usług

Plan biznesowy (m)

Przedsiębiorczość w usługach

Zasoby ludzkie w usługach

Ryzyko w działalności gospodarczej

Metody ilościowe w analizie rynku

Podstawy metodyczne w doradztwie

Analiza strategiczna

Techniki twórczego myślenia

Techniki innowacyjne

Strategie przedsiębiorcze

Strategie marketingowe w usługach

Rachunkowość zarządcza

Zarządzanie projektami

Promocja i reklama

Komunikacja w biznesie

Polityka personalna

Nowoczesne systemy motywowania

Metody wyceny nieruchomości

Metody i techniki menedżerskie

Usługi na rynkach międzynarodowych

Marketing relacyjny

Instrumenty  polityki ekologicznej

Doradztwo w alokacji funduszy UE

Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych

Programy komputerowe w rachunkowości

Usługi finansowe

Usługi inwestycyjne

Specjalność: Gospodarka finansowa i rachunkowość

Bankowość

Ekonomia sektora publicznego

Kreatywność i innowacyjność w biznesie

Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych

Finanse samorządu terytorialnego

Biznes plan

Metody planowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

Metody oceny efektywności inwestycji 

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Metody ilościowe w gospodarce finansowej

Rachunkowość zarządcza i controling

Rachunkowość budżetowa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Planowanie budżetowe

Restrukturyzacja finansowa organizacji

Techniki sprzedaży usług finansowych

Gospodarowanie nieruchomościami

Instrumenty polityki gospodarczej w finansowaniu podmiotów gospodarczych

Zarządzanie przedsiębiorstwem finansowym

Systemy finansowo-księgowe

Rachunkowość podatkowa

Rynek usług finansowych

Doradztwo finansowe

Audyt i kontrola zarządcza

Finanse międzynarodowe

Specjalność: Gospodarka regionalna i lokalna

Teoria gospodarki publicznej

Przedsiębiorczość lokalna

Ekonomia agrobiznesu i obszarów wiejskich

Ekonomika i organizacja gospodarki turystycznej

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Rachunkowość budżetowa

Rynek pracy i polityka zatrudnienia

Samorząd terytorialny

Instytucje Regionalne i Lokalne

Polityka regionalna UE

Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych

Ekonomika usług

Organizacja i analiza rynku usług

Marketing terytorialny

Wycena nieruchomości

Strategia rozwoju lokalnego i regionalnego

Ekonomika i zarządzanie w organizacjach publicznych  

Organizacja i zarządzanie w administracji

E-biznes

Logistyka przebiegów towarowych

Komputerowe wspomaganie procesów podejmowania decyzji

Kształtowanie wizerunku jednostki terytorialnej

Ekonomia regionów górskich

Socjologia samorządu terytorialnego

Studia stacjonarne II stopnia

Ekonomia

Ekonomia menadżerska

Makroekonomia II

Prawo gospodarcze

Historia myśli ekonomicznej

Rynek kapitałowy i finansowy

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Ekonomia międzynarodowa

Ekonometria i wnioskowanie statystyczne

Etyka w biznesie

Ekonometria matematyczna II

Specjalność: Europejska integracja gospodarcza

Metodologia ekonomii-projekt badawczy

Analiza rynku żywnościowego UE

Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych

Agrobiznes międzynarodowy

Interwencjonizm w polityce Unii Europejskiej

Instytucje regionalne i lokalne

Zastosowanie informatyki w gospodarce

Ochrona konsumenta

Polityka regionalna UE

Otoczenie instytucjonalne biznesu

Ekonomika obrotu towarowego

Specjalność: Ekonomia przedsiębiorstwa

Metodologia ekonomii-projekt badawczy

Rynek papierów wartościowych

Międzynarodowy system walutowy

Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Informatyka gospodarcza

Controlling

Gry decyzyjne

Zachowania przedsiębiorcze

Marketing międzynarodowy

Zarządzanie projektami

Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw

Prawo pracy

Specjalność: Ekonomia usług biznesowych

Metodologia ekonomii-projekt badawczy

Ekonometryczne modelowanie procesów rynkowych

Ekonomiczna ocena warunków gospodarowania

Planowanie strategiczne

Metody optymalizacji decyzji gospodarczych

Rachunkowość finansowa

Systemy zarządzania jakością

Gry decyzyjne

Informatyka gospodarcza

Zachowania na rynku usług

Public relations

Analiza satysfakcji konsumentów

Systemy logistyczne

Techniki sprzedaży usług

Specjalność: Gospodarka finansowa i rachunkowość

Metodologia ekonomii-projekt badawczy

Programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego

Analiza ekonomiczno-finansowa II

Rachunkowość finansowa II

Gry decyzyjne

Analiza strategiczna inwestycji

Ryzyko w działalności biznesowej

Techniki menedżerskie  w sektorze publicznym

Rachunek kosztów

Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe

Rachunkowość i finanse banków

Relacje instytucji finansowych z biznesem

Efektywność systemów logistycznych

Budżetowanie zadaniowe i kontrola zarządcza w JST

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Konkurencyjność instytucji finansowych

Zamówienia publiczne

Zarządzanie finansami gospodarstw domowych

Bankowość detaliczna i korporacyjna

Specjalność: Gospodarka regionalna i lokalna

Teoria gospodarki przestrzennej

Teoria wyboru publicznego

Metodologia ekonomii-projekt badawczy

Gospodarowanie nieruchomościami

Wielofunkcyjny rozwój gospodarki lokalnej

Planowanie rozwoju regionalnego

Zastosowanie informatyki w gospodarce

Produkt lokalny na rynku globalnym

Metody i techniki analizy regionalnej

Projekty i programy UE

Podstawy komunikacji interpersonalnej i negocjacje

Public Relations

Gospodarka oparta na wiedzy

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow