Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w UR realizowany jest w trybie ciągłym przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Dział Jakości i Akredytacji oraz Biuro Karier.

Szczegółowe cele Systemu obejmują wszelkie działania zorientowane na podnoszenie jakości kształcenia, odnoszące się do całego procesu kształcenia, a w szczególności:

 • doskonalenie polityki i procedur zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni,
 • zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów kształcenia i efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
 • określanie przejrzystych metod, sposobów i kryteriów oceniania studentów,
 • doskonalenie metod oceny oraz procedur podnoszenia jakości kadry dydaktycznej,
 • monitorowanie zasobów do nauki w tym bazy dydaktycznej oraz środków wsparcia dla studentów,
 • wykorzystanie systemów informacyjnych w zakresie zarządzania jakością kształcenia w tym między innymi w zakresie koordynacji działań Uczelni na rzecz zapobiegania plagiatom i ich wykrywania,
 • określanie zasad publikowania informacji dotyczących zapewnienia jakości kształcenia, w tym informacji o programach kształcenia i efektach,
 • doskonalenie zakresu i metod współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także analizę wniosków z monitorowania karier absolwentów Uczelni.

 

Zakres przedmiotowy Systemu odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności:

 • wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji i społecznych,
 • oceny dokonywane przez studentów,
 • wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinie pracodawców na temat przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.

 

Cele systemu w zakresie poszczególnych obszarów działania realizowane są w szczególności poprzez następujące czynności:

 • przeprowadzanie badań ankietowych wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • przeprowadzanie hospitacji zajęć i kontroli terminowości odbywania zajęć oraz konsultacji,
 • analizę planów i programów studiów,
 • stosowanie formalnych procedur zatwierdzania programów kształcenia,            
 • zapewnienie jakości kadry dydaktycznej,
 • okresowy przegląd programów kształcenia, w tym treści kształcenia (sylabusów),
 • analizę zgodności sylwetki absolwenta z wymaganiami określonymi na podstawie obowiązujących przepisów,
 • analizę jakości procesu dyplomowania oraz obowiązujących na wydziale procedur w zakresie zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz zapobiegania plagiatom,
 • okresowe oceny pracowników,
 • monitorowanie mobilności studentów i pracowników UR,
 • badanie losów absolwentów poszczególnych kierunków oraz monitorowanie opinii absolwentów o efektach i przydatności kształcenia,
 • zbieranie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów,
 • okresową ocenę bazy dydaktycznej wykorzystywanej w procesie kształcenia.

 

 

Zarządzenie  nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 508/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

 

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2018/2019 ustalony na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 18 października 2018 r.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2018/2019

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akad. 2017/2018, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 9 listopada 2017 r.

 

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2017/2018

 

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akad. 2016/2017, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 10 listopada 2016 r.

 

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2016/2017

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2015/2016, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 5 listopada 2015r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

 

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2015/2016

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2014/2015, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 12 listopada 2014r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2014/2015

 

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2013/2014

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2013/2014, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 13 listopada 2013r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

W dniu 21 listopada 2012 roku na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia został zatwierdzony harmonogram prac Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow