Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w UR realizowany jest w trybie ciągłym przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Dział Jakości i Akredytacji oraz Biuro Karier.

Szczegółowe cele Systemu obejmują wszelkie działania zorientowane na podnoszenie jakości kształcenia, odnoszące się do całego procesu kształcenia, a w szczególności:

 • doskonalenie polityki i procedur zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni,
 • zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów kształcenia i efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
 • określanie przejrzystych metod, sposobów i kryteriów oceniania studentów,
 • doskonalenie metod oceny oraz procedur podnoszenia jakości kadry dydaktycznej,
 • monitorowanie zasobów do nauki w tym bazy dydaktycznej oraz środków wsparcia dla studentów,
 • wykorzystanie systemów informacyjnych w zakresie zarządzania jakością kształcenia w tym między innymi w zakresie koordynacji działań Uczelni na rzecz zapobiegania plagiatom i ich wykrywania,
 • określanie zasad publikowania informacji dotyczących zapewnienia jakości kształcenia, w tym informacji o programach kształcenia i efektach,
 • doskonalenie zakresu i metod współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także analizę wniosków z monitorowania karier absolwentów Uczelni.

 

Zakres przedmiotowy Systemu odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności:

 • wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji i społecznych,
 • oceny dokonywane przez studentów,
 • wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinie pracodawców na temat przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.

 

Cele systemu w zakresie poszczególnych obszarów działania realizowane są w szczególności poprzez następujące czynności:

 • przeprowadzanie badań ankietowych wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • przeprowadzanie hospitacji zajęć i kontroli terminowości odbywania zajęć oraz konsultacji,
 • analizę planów i programów studiów,
 • stosowanie formalnych procedur zatwierdzania programów kształcenia,            
 • zapewnienie jakości kadry dydaktycznej,
 • okresowy przegląd programów kształcenia, w tym treści kształcenia (sylabusów),
 • analizę zgodności sylwetki absolwenta z wymaganiami określonymi na podstawie obowiązujących przepisów,
 • analizę jakości procesu dyplomowania oraz obowiązujących na wydziale procedur w zakresie zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz zapobiegania plagiatom,
 • okresowe oceny pracowników,
 • monitorowanie mobilności studentów i pracowników UR,
 • badanie losów absolwentów poszczególnych kierunków oraz monitorowanie opinii absolwentów o efektach i przydatności kształcenia,
 • zbieranie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów,
 • okresową ocenę bazy dydaktycznej wykorzystywanej w procesie kształcenia.

 

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akad. 2017/2018, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 9 listopada 2017 r.

 

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2017/2018

 

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akad. 2016/2017, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 10 listopada 2016 r.

 

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2016/2017

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2015/2016, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 5 listopada 2015r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

 

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2015/2016

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2014/2015, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 12 listopada 2014r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2014/2015

 

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2013/2014

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2013/2014, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 13 listopada 2013r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

W dniu 21 listopada 2012 roku na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia został zatwierdzony harmonogram prac Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow