Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Pliki do pobrania

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 14 listopada 2019 r.

 

Ankieta z wykazem dokumentów do Dydaktycznego Lauru Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Prezentacja ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 23.05.2019 r.

 

Materiały ze spotkania dla rad programowych, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2019 r.

 

Materiały ze szkolenia dotyczącego warunków prowadzenia studiów w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Materiały ze spotkania dla rad programowych w dniu 21 lutego 2019r.

 

Materiały ze szkolenia z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego udostępnione przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB (z dnia 15 stycznia 2019 r.)

 

Formularz oceny wydziału 2017/2018

 

Prezentacja ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 29.05.2018 r.

 

Sylabus przedmiotu - wersja angielska

 

Harmonogram studiów

 

Procedura monitorowania i przeglądu zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej w Uniwersytecie Rzeszowskim (z dnia 9 listopada 2017 r.)

 

Formularz oceny wydziału 2016/2017

 

Prezentacja ze spotkania dla rad programowych w dniu 25.04.2017 r.

 

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji - wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Polska Rama Kwalifikacji - poradnik użytkownika

 

Formularz oceny wydziału 2015/2016

 

Prezentacje ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 11.04.2017 r.

 

Prezentacje ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 27.04.2016 r.

 

Badanie ankietowe 2017/2018 (aktualne wzory)

 

 

Badanie ankietowe 2015/2016 (nieaktualne wzory ankiet):

 

ORPD – wzór protokołu brakowania pracy:

 

Formularz oceny wydziału 2014/2015

 

Prezentacje ze spotkania związanego z tematyką dostosowania oferty kształcenia na UR w kontekście zapotrzebowania rynku pracy z dnia 25.03.2015:

•             prezentacja Biura Karier dotycząca badania losów zawodowych absolwentów UR,

•             prezentacja udostępniona przez Pana Daniela Szydło przedstawiająca wyniki badań przeprowadzonych przez Wydział Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2014 roku” oraz „Analiza ofert pracy publikowanych w mediach i akademickich biurach karier w województwie podkarpackim”.

 

 

 

Formularz oceny wydziału 2013/2014

  • Formularz oceny własnej wydziału 2013/2014   (sprostowanie do pytania 3.9: tekst w nazwie prawej kolumny brzmi "Liczba absolwentów w roku akad. 2013/2014")
    Termin przekazania formy papierowej i elektronicznej formularza oceny wydziału 2013/2014 do Działu Jakości i Akredytacji upływa z dniem 9 stycznia 2015 r.

 

 

Badanie ankietowe 2014/2015 (aktualne wzory ankiet)

 

Zasady przeprowadzania badań ankietowych zatwierdzonych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Wojciecha Walata, prof. UR w dniu 19 marca 2014 r.

 

Zasady przeprowadzania hospitacji zajęć rekomendowane przez Zespół Uczelniany i zatwierdzone przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Wojciecha Walata, prof. UR w dniu 16 stycznia 2014 r.

 

Ocena własna wydziału 2012/2013

 

Badanie ankietowe 2012/2013

  • Instrukcja do ankiet
  • Arkusz analizy AOPDziekanatu
  • Arkusz analizy AOPSekretariatu
  • Zestawienie ocen dziekanatu-sekretariatu
  • Arkusz analizy SAOPP
  • Zestawienie ocen prowadzących

 

 

Prezentacje ze spotkania związanego z tematyką dostosowania oferty kształcenia na UR w kontekście zapotrzebowania rynku pracy z dnia 6.03.2013:

 

Prezentacja z I Targów Mobilności Studentów z dnia 10.01.2013. Udostępnione przez kierownika Działu Współpracy z Zagranicą

 

Prezentacje ze szkolenia z dnia 18.12.2012 roku udostępnione przez prowadzącego szkolenie dr hab. Marka Frankowicza.

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow