Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Nadanie pani prof. dr hab. Halinie Ziębie-Załuckiej tytułu profesora nauk prawnych25.05.2009 10:35

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka

Nauki prawne (prawo konstytucyjne). Urodziła się 3 października 1952 r. w Nowym Żmigrodzie, syn (Mariusz). Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1975); dr – UMCS (1980); dr hab. – UMCS (1985); doc. – UMCS (1988); prof. nadzw. – UMCS (1996); prof. nadzw. – UR (2001).
Praca zawodowa: UMCS: asystent (1975–1980); adiunkt (1980–1988); docent (1988–1996); prof. nadzw. (1996); dziekan Wydziału Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie w latach 1993–1999; kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Filii UMCS w Rzeszowie w latach 1995–2001; UR: prof. nadzw. (2001); kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego (od 2001); prorektor ds. studenckich i toku studiów w latach 2001–2002; aplikacja sędziowska w latach 1975–1977; adwokat od 2000 r.
Badania: problematyka systemu organów państwowych ze szczególnym uwzględnieniem Prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli, ochrona praw człowieka i obywatela.
Wybrane publikacje: Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w RP Warszawa 2002; Instytucja Prokuratury w Polsce, Warszawa 2003; Najwyższa Izba Kontroli, [w:] Zarys prawa konstytucyjnego (red. W. Skrzydło), Lublin–Rzeszów 1993; Przekształcenia ustrojowe prokuratury, [w:] Ustrój i struktura aparatu państwowego samorządu terytorialnego, (red. W. Skrzydło), Warszawa 1997; Prokuratura a aparat wymiaru sprawiedliwości, Annales UMCS 1985/1986; Najwyższa Izba Kontroli w latach 1957–1980, „Przegląd Prawa i Administracji”, „Acta Univeritatis Wratislaviensis” XXVII/1991; Stosunek prokuratury do nowych organów ochrony prawnej oraz ich wpływ na jej działalność, Annales UMCS nr XLV/1998; Problematyka obywatelstwa a prawa obywatelskie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 1/2001; Konstytucja RP a inne konstytucje wobec instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – Prawo – Praktyka, red. M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002, Status prawny Instytutu Pamięci Narodowej, „Przegląd Sejmowy” 5/2005; Granice (nie tylko konstytucyjne) krytyki osób sprawujących funkcje publiczne, „Przegląd Sądowy” 7–8/2005 – łącznie ponad 100 publikacji.
Członkostwo: Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego 1984; Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego we Fryburgu (Szwajcaria 1985); Centrum Latynoamerykańskiego Prawa Publicznego w Buenos Aires 2001.
Promotor: 2 rozprawy doktorskiej, 2 rozprawy przed obroną, recenzent 3 rozpraw doktorskich.
Nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Nagrody Rektorskie (10).
Zainteresowania: wystrój wnętrz, fotografia.
Adres: ul. Grunwaldzka 13, Wydział Prawa i Administracji

e-mail: hzalucka@onet.eu

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow