Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

VIII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego18.10.2016 09:24

Przekształcenia środowiska przyrodniczego przez działalność człowieka nabrały w ostatnich dziesięcioleciach takiego tempa, że naturalne procesy samooczyszczania nie są już w stanie nadążyć  z rozkładem napływających zanieczyszczeń, a sukcesja ekologiczna postępuje wolniej niż degradacja kolejnych obszarów ziemi. Świadomość tych procesów doprowadziła do powstania szeregu nowych dyscyplin, między innymi Inżynierii Ekologicznej, zajmującej się metodami prowadzenia inżynierskiej działalności człowieka w taki sposób, aby była zintegrowana z pozostałymi elementami systemów ekologicznych. Inżynieria Ekologiczna łączy w sobie teoretyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności  z wielu dziedzin nauki i techniki. Głównym jej celem jest tworzenie podstaw i systemów racjonalnego użytkowania środowiska oraz zasobów, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych, zaś głównymi zadaniami, rozpoznawanie niedostatków wiedzy, norm technicznych i ekologicznych oraz technologii służących racjonalnemu użytkowaniu zasobów środowiska. Rozwijaniem, popularyzowaniem i promowaniem tej dyscypliny zajmuje się w naszym kraju, założone w 1990 roku,
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Obecnie stowarzyszenie to zrzesza w 10 oddziałach regionalnych, 325 członków, zawodowo lub społecznie zajmujących się Inżynierią Ekologiczną. Towarzystwo obejmuje też swoim patronatem kilka wydawnictw o charterze naukowym:
Polish Journal of Ecological Engineering, Inżynieria Ekologiczna, czy wydawany na Uniwersytecie Rzeszowskim, Polish Journal for Sustainable Development.

                15 września bieżącego roku, na terenie Uniwersyteckiego kampusu na Zalesiu, odbył się VIII Walny Zjazd PTIE, którego celem było podsumowanie dotychczasowej działalności, wybór na 4-letnią kadencję nowych organów stowarzyszenia (Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego) oraz ustalenie kierunków jego rozwoju. Z całej Polski do Rzeszowa przyjechali delegaci reprezentujący poszczególne oddziały. Wśród nich gościliśmy nie tylko członka honorowego i założyciela PTIE, prof. dr hab. inż. Jana Siutę, ale również takie autorytety naukowe jak: doc. dr Kazimierza Dygusia (oboje reprezentują Warszawski Oddział PTIE), prof. dr hab. inż. Barbarę Wiśniowską-Kielian i prof. dr hab. inż. Michała Kopcia (Krakowski Odddział), prof. dr hab. inż. Józefę Wiater i dr hab. inż. prof. PB Aleksandra Kiryluka (Podlaski Oddział PTIE w Białymstoku), prof. dr hab. inż. Czesławę Rosik-Dulewską (Opolski Oddział), dr hab. prof. UP Romualda Żmudę i dr hab. inż. Ryszarda Pokładka (oddział we Wrocławiu), dr hab. inż. Gabriela Borowskiego (Lubelski Oddział) oraz dr hab. inż. Sławomira Szymczyka i dr hab. inż. Andrzeja Żołnowskiego (z Oddziału Olsztyńskiego), ale także pozostałych 21 szacownych delegatów. Organizatorem Zjazdu był Południowo-Wschodni Oddział PTIE, współorganizowany i kierowany od lat przez prof. dr hab. Joanną Kostecką.

                Zjazd prowadziła prof. Józefa Wiater, która witając delegatów dziękowała również za przygotowanie zjazdu w Rzeszowie. Podkreślono także duży wkład ośrodka rzeszowskiego w propagowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju i retardacji przekształcania zasobów środowiska. Dotychczasowy Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa, dr hab. inż. prof. PB Aleksander Kiryluk przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2012-2016, a ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium.

                W głosowaniu tajnym delegaci VIII Walnego Zjazdu wybrali nowy 12 osobowy Zarząd Główny PTIE na lata 2016-2020, którego Prezesem została prof. dr hab. Joanna Kostecka, pracująca na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest więc prawdopodobne, że w następnych latach będziemy mieli przyjemność częściej gościć u siebie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z całej Polski.

Uczestnicy VIII Walnego Zjazdu PTIE  (fot. Ł. Jurczyk)
Uczestnicy VIII Walnego Zjazdu PTIE (fot. Ł. Jurczyk)
Uczestnicy VIII Walnego Zjazdu PTIE  (fot. Ł. Jurczyk)
Uczestnicy VIII Walnego Zjazdu PTIE (fot. Ł. Jurczyk)
Uczestnicy VIII Walnego Zjazdu PTIE  (fot. Ł. Jurczyk)
Uczestnicy VIII Walnego Zjazdu PTIE (fot. Ł. Jurczyk)
Prezes Zarządu Głównego PTIE, dr hab. inż. A. Kiryluk, prof. PB, przedstawia sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w latach 2012-2016 (fot Ł. Jurczyk)
Prezes Zarządu Głównego PTIE, dr hab. inż. A. Kiryluk, prof. PB,...

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow