Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  
Pavol Štekauer                     
 
 
Education
 
Faculty of Arts, UPJŠ, Prešov
1974-1979 English - German
PhDr. – 1981, Faculty of Arts, Prešov
CSc. – 1991, Faculty of Arts, Comenius University,  Bratislava
Habilitation–  1995, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Inauguration – 2002, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Doctoral Dissertation – 2006, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
 
 
Current position:                              Professor in English Linguistics, Department of British and American Studies, Faculty of Arts, P. J. Šafárik University, Kosice, Slovakia
 
                                                           Professor in English Linguistics, English Philology, Rzeszow University
 
                                                           Professor at KRE University, Budaperst, Hungary 
 
Courses taught:                                Lexicology
 
                                                           Word-Formation
 
                                                           Lexical Semantics
 
                                                           Morphology
 
Bibliography, research and education activities

 

Monographs:

 

Monographs published abroad

 

 1. Štekauer, P., Valera, S., Körtvélyessy, L. 2012. Word-Formation in the World’s Languages. A Typological Survey. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Štekauer, P. 2005. Meaning Predictability in Word-Formation. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
 3. Štekauer, P. 2000. English Word-Formation. A History of Research (1960-1995). Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 4. Štekauer, P. 1998. An Onomasiological Theory of English  Word-Formation. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
 5. Štekauer, P. 1996. A Theory of Conversion in English.  Frankfurt-Paris-New York-Wien: Peter Lang Verlag.

 

Monographs published in Slovakia

 

 1. Štekauer, P. a kol. 1997. Getting Beyond the Rules of Language. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis  Prešovensis. Prešov.

 

Encyclopaedia

 

 1. Štekauer, P. 1995. An Encyclopaedia of English Linguistics.  Prešov: Slovacontact.

 

Lexicographic works

 

 1. Štekauer, P. and Szymanek, B. 2002. A Bibliography of English Word-Formaton. 1960-2000. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis  Prešovensis. Prešov. (50% podiel)
 2. Štekauer, P. - Štekauerová, Ľ. 1997. Anglicko-slovenský a  slovensko-anglický filozofický slovník. Prešov: Manacon. (50% podiel)
 3. Štekauer, P. - Prčíková, M. 1987. Robotika - Robototechnika  - Robototechnológia. Slovensko-anglicko-nemecko-ruský  slovník. VUKOV Prešov. (Autor slovenskej, anglickej a nemeckej časti)
 4. Štekauer, P. - Prčíková, M. 1983. Slovník PRaM.  Slovensko-anglicko-nemecko-ruský slovník. Dom Techniky  Košice. VUKOV Prešov. (Autor slovenskej, anglickej a nemeckej časti)

 

Edited volumes

 

 1. Körtvélyessy, L., Štekauer, P., Valera, S. 2016. Word-formation Across Languages.  Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 2. Bauer, L., Körtvélyessy, L., Štekauer, P. (eds.) 2015. Semantics of Complex Words. Dordrecht: Springer.
 3. Lieber, R. – Štekauer, P. (eds.) 2014. The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Oxford: Oxford University Press.
 4. Körtvélyessy, Lívia and Pavol Stekauer (eds.) 2011. Diminutives and Augmentatives in the Languages of the World. Lexis. E-Journal in English Lexicology. http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/
 5. Lieber, R. – Štekauer, P. (eds.) 2009. Oxford Handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press.
 6. Štekauer, P. – Tomaščíková, S. (eds.) 2006. Word-Formation Theories Workshop. Electronic Collection of Presentation Materials. Prešov: University of Prešov.
 7. Štekauer, P. – Lieber, R. (eds.) 2005. Handbook of Word-Formation. Dordrecht: Springer.

 

Textbooks

 

 1. Štekauer, P. – Kavka, S. 2006. Compounds and Compounding. Ostrava: Repronis.
 2. Štekauer, P. – Kavka, S. (eds.) 2003. Rudiments of English Linguistics 2. Acta Facultatis Prešoviensis.
 3. Štekauer, P. (ed.) 2000. Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact.  
 4. Štekauer, P. 1993. Essentials of English Linguistics.  Prešov: Slovacontact.
 5. Štekauer, P. 1992. A Course in English Word-Formation.  Košice: UPJŠ.

 


Articles

 

Articles published abroad

 

 1. Štekauer, P.  2017. ‘Competition in natural languages.’ In J. Santana-Lario & S. Valera (eds.), Competing Patterns in English Affixation, 15-32. Bern: Peter Lang.
 2. Körtvélyessy, L., Stekauer, P and Zimmermann, J. 2017. ‘On research into typology of word-formation systems: Methodological considerations’
 3. In: P. Lozowski and A. Glaz (eds.), Route 66: from Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday, 135-150. Lublin : Maria Curie-Sklodowska University Press.
 4. Štekauer,P. 2016. ‘Compounding from an onomasiological perspective.’ In: P. ten Hacken (ed.) The Semantics of Compounding. Cambridge: Cambridge University Press, 54-68.
 5. Antoniova V. and P. Štekauer. 2016. ‘Derivational paradigms within selected conceptual fields – contrastive research.’  Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, Vol. 13, No. 2, 61-75.
 6. Štekauer,P. 2015. ‘Word-formation in evaluative morphology.’ In N. Grandi and L. Kortvelyessy (eds.) The Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press, 43-60.
 7. Štekauer,P. 2015. ‘The delimitation of derivation and inflection.’ In: P.O., Müller, I. Ohnheiser, S. Olsen, F. Rainer (eds.), Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Berlin: Mouton, 218-234.
 8. Štekauer,P. 2015. ‘Backformation.’ In: P.O., Müller, I. Ohnheiser, S. Olsen, F. Rainer (eds.), Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe,  Mouton: Berlin, 340-351.
 9. Bauer, L., Körtvélyessy, L.,  Štekauer, P. 2015. ‘Introduction.’ In:  Bauer, L., Körtvélyessy, L.,  Štekauer, P. (eds.), Semantics of Complex Words. Dordrecht: Springer, 1-8
 10. Körtvélyessy, L., Štekauer, P. and Zimmermann, J. 2015. ‘Word-formation strategies: semantic transparency vs. formal economy.’ In L. Bauer, L. Körtvélyessy, and  P. Štekauer, (eds.) 2015. Semantics of Complex Words. Dordrecht: Springer, 85-114.
 11. Štekauer, P. 2015. ‘Making new words: Morphological derivation in English by R. M. W. Dixon (review)’. Language 91/2, 491-494.
 12. Lieber, R. – Štekauer, P. ‘Introduction’. In R. Lieber and P. Stekauer (eds.) 2014. The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Oxford: Oxford University Press, 3-9.
 13. Štekauer, P. 2014. ’Derivational paradigms.’ In: Lieber, R. – Štekauer, P. (eds.) The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Oxford: Oxford University Press, 354-369. Körtvélyessy, L.  and Štekauer, P. 2014. ’Derivation in a social context.’ In: Lieber, R. – Štekauer, P. (eds.) The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Oxford: Oxford University Press, 407-423.
 14. Lieber, R. – Štekauer, P. ‘Universals in Derivation’. In: R. Lieber and P. Stekauer (eds.) 2014. The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Oxford: Oxford University Press, 777-786.
 15. Štekauer, P. 2012. Morphological types vs. word-formation: any correlations? In: E. Cyran, H. Kardela & B. Szymanek (eds), Sound structure and Sense. Studies in memory of Edmund Gusssmann. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 16. Štekauer, P., Ana Díaz-Negrillo, Salvador Valera. 2011. “Meaning predictability and conversion.” Folia Linguistica 45, 1, 165–197.
 17. Štekauer, P. 2011. “On some issues of diminutives from a cross-linguistic perspective.” S. D. Schmid, P. Gévaudan, W. Mihatsch and W. Waltereit (eds.), Rahmen des Sprechens. Narr: Tubingen, 425-435.
 18. Štekauer, P. 2010. “A Typology of Word-Formation Base Modifications in Prefixation and Suffixation.” In: M. Malá and P. Šaldová (eds.) A Festschrift for Libuše Dušková. Praha: Univerzita Karlova, 245-269.
 19. Štekauer, P. 2009. The supercategory of quantity: inflection vs. derivation: a crosslinguistic perspective.” In: G. Kleparski (ed.) Galicia -English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas, 105-114.
 20. Štekauer, P. 2009. “Meaning predictability of novel, context-free compounds.” In: Lieber, R. – Štekauer, P. (eds.) Handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press, 272-297.
 21. Lieber, R. and Štekauer, P. 2009. “Introduction.” In: Lieber, R. – Štekauer, P. (eds.) Handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press, 3-18.
 22. Štekauer, P., Gregová, R., Kolaříková, Z., Körtvélyessy, L.,  Panócová, R. 2009. “On Phonetic Iconicity in Evaluative Morphology. Languages of Europe.” In: P. Štekauer,  S. Tomaščíková,  W. Witalisz (eds.), Culture, Language and Literature Across Border Regions. Krosno 2009, 123-133.
 23. Štekauer, P. & Valera, S. 2008. “Noun Incorporation - A Cross-linguistic Research.” In: G. Kleparski (ed.) Language, Literature, Culture and Beyond. Rzeszow, 155-163.
 24. Fernández,-Domínguez, J., Díaz-Negrillo, A., Štekauer, P. 2007. “How is Low Morphological Productivity Measured?” In: Atlantis – Revista de la Asociacion Espanola de Estudios Anglo-Norteamericanos, 29-54.
 25. Štekauer P., Zimmermann J., Gregová R. 2007. “Stress in Compounds: An Experimental Research.” Acta Linguistica Hungarica, 193-215.
 26. Štekauer, P. 2006. “On The Meaning Predictability of Novel Context-Free Converted Naming Units.” Linguistics 44/3, 489-539.
 27. Štekauer, P. 2006. “Onomasiological Theory of Word-formation.” In: Encyclopaedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, Vol. 9, 34-7.
 28. Štekauer, P. 2006. “Ján Horecký.” In: Encyclopaedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, Vol. 5, 395-6.
 29. Štekauer, P. 2005. “Onomasiological Approach to Word-formation.” In: P. Štekauer and R. Lieber (eds.), Handbook of Word-formation. Dordrecht: Springer.
 30. Štekauer, P. 2005.  “Compounding and Affixation: Any Difference?” In: W. Dressler, D. Kastovsky and F. Rainer (eds.), Proceedings of the Morphological Meeting. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 151-159.
 31. Štekauer, P. 2005. “On the relation between productivity and meaning predictability.” In: A. Witalisz (ed.), Papers in Culture, Language and Literature 2. Prace Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Krosnie. Zeszyt 12. Krosno.
 32. Štekauer, P., Chapman, D., Tomaščíková, S., Franko, Š. 2005 “Word-formation As Creativity within Productivity Constraints. Sociolinguistic Evidence.” Onomasiology Online, 1-55.
 33. Štekauer, P. 2004. “Review of Lipka 2002.” Linguistica Pragensia 1, 49-52.
 34. Štekauer, P. 2003. “Morphological Productivity. Laurie Bauer; Cambridge University Press: Cambridge 2001.” Lingua 113/7, 697-701.
 35. Štekauer, P. 2003. “On some issues of an onomasiological approach to productivity.” In: Ranam 36: ESSE 6 – Strasbourg 2002. 2 – Linguistics, 93-99.
 36. Štekauer, P. 2002. “On the Theory of Neologisms and Nonce-formations.” Journal of Australian Linguistics, 22/1, 97-112.
 37. Štekauer, P. 2001. “Beheading the Word? Please, Stop the Execution.” Folia Linguistica XXXIV/3-4, 333-355.
 38. Štekauer, P. 2001. “V. Adams’ Complex Words in English.” Linguistics 39/6, 1171-1179.
 39. Štekauer, P. 2001. “Dieter Kastovsky‘s Theory of Word-Formation.” Linguistica Pragensia 1, 1-15.
 40. Štekauer, P. 2001. “Fundamental Principles of an Onomasiological Theory of English Word-Formation.” Onomasiology Online 2, 1-42.
 41. Štekauer, P. 2001. “On Headedness in English Word-Formation (On some issues of head identification in word-formation structures)“. In: The 6th Conference of British, American, and Canadian Studies (Proceedings), Opava Part. Opava, 66-73.
 42. Štekauer, P. Franko, Š., Slančová D., Liptáková Ľ., Sutherland-Smith, J. 2001. “A Comparative Research into the Transfer of Animal Names to Human Beings.” Views, 69-75.
 43. Štekauer, P. 2000. „Edda Weigand (ed.) (1998). Contrastive Lexical Semantics. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.“ In:  Logos and Language 2, 57-61.
 44. Štekauer, P. 1999. “An Outline of an Onomasiological Theory of English Word-Formation.“ Brno Studies in English. Vol. 25, 75-98.
 45. Štekauer, P. 1999. „K vymedzeniu rámca slovotvorby v anglickom jazyku.“ Časopis pro moderní filologii 81, č. 1, 1-10.
 46. Štekauer, P. 1999. “Bracketing Paradoxes: Are There Any?” Linguistica Pragensia 1, 16-33.
 47. Štekauer, P. 1999. “K teórii produktivity v anglickej slovotvorbe.“ Časopis pro moderní filologii 81, č. 2, 68-82
 48. Štekauer, P. 1997. “On the semiotics of proper names and their conversion.“ AAA - Arbeiten aus Anglistik und  Amerikanistik. Band 22, Heft 1, 27-36.
 49. Štekauer, P. 1997. “On Some Issues of Blending in English  Word-Formation.“ Linguistica Pragensia, No. 1, 26-35.
 50. Štekauer, P. 1995. “On Some Issues of Back-Formation in English.“  Linguistica Pragensia No. 2,  81-88.
 51. Štekauer, P. 1994. “On Productivity in Word-Formation.“  Linguistica Pragensia, No. 2, 67-82
 52. Štekauer, P. 1994. “K problematike konverzie v anglickom  jazyku.“ Časopis pro moderní filologii, 76, 1994, No. 2,  71-79.
 53. Štekauer, P. 1992. “On Some Issues of Zero Morpheme in English.“ Linguistica Pragensia. No. 2, 73-87.

 

Abstracts in proceedings

 

 1. Körtvélyessy, L. and P. Štekauer. 2011. “Evaluative morphology.” Societas  Linguistica Europea, 2011 – 44th Annual Meeting, Book of Abstracts, p. 371-372
 2. Štekauer, P. 2008. “Conversion – a cross-linguistic research.” 13th Morphology Meeting. Vienna, 92.
 3. Jesus Fernandes & Pavol Štekauer. 2008. “Productivity measurement of English root compounding.” 13th Morphology Meeting. Vienna, 32.
 4. Štekauer, P. 2004. „Compounding and Affixation. Any difference?” 11th Iternational Morphology Meeting. Vienna,143.
 5. Štekauer, P. 2000. “On Headedness in English Word-Formation.” Abstracts. Societas Linguistica Europaea 33rd Annual Meeting. Poznan, s. 78.
 6. Štekauer, P. 1994. “On the predictability of new coinages.“ 4th Conference of English, American and Canadian Studies. Brno, s. 29.
 7. Štekauer, P., Sutherland-Smith, J., Franko, Š. 1994 “Research into Communicatiove Skills of University Students of English on the Basis of Conversion in English.“ 4th Conference of English, American and Canadian Studies. Brno, s. 29-30.

 

Articles published in Slovakia

 

 1. Štekauer, P. 2000. “K dvom medzníkom vo vývoji anglickej slovotvorby.“ Jazykovedný časopis 2, 114-124.
 2. Štekauer, P. 2000. “Ako je to vlastne so ‘spätným tvorením slov v angličtine?” In Človek a jeho jazyk I. Jazyk ako fenomén kultúry. Ed. Klára Buzássyová. Bratislava: Veda, 367-374.
 3. Štekauer, P., Franko, Š., Liptáková, Ľ., Slančová, D., Sutherland-Smith, J. 2000. “Komparatívny výskum prenosu zvieracích pomenovaní na ľudí.“ In: Človek a jeho jazyk I. Jazyk ako fenomén kultúry. Ed. Klára Buzássyová. Bratislava: Veda, 52-68.
 4. Štekauer, P. 2000. Word-Formation. In: Štekauer, P. (ed.) Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 101-139.
 5. Štekauer, P. 1998. “Exocentric Compounds: Are There Any?“ In Studia Philologica. Annus VI.  Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, 36-43
 6. Štekauer, P. 1996. “On the word-formation status of naming units with particles.“ Studia Philologica. Annus III.  Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis Šafarikanae, 78-82.
 7. Štekauer, P. 1994. “Hapax Legomena and Word-Formation.“ ASA  Journal, No. 1, 6-9.
 8. Štekauer, P. 1993. “Súbor kritérií pre vymedzenie kompozít v  anglickom jazyku.“ Studia Pholologica. Acta Facultatis  Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Volúmen 3, Annus  I. Prešov,  79-92.
 9.  Štekauer, P., Sutherland-Smith, J., Franko, Š. 1993. “The  research into communicative skills of university  students of English on the basis of conversion in  English.“ In: Jazykové a rečové kontakty z aspektu  cudzojazyčnej jazykovej výučby. Jazykovedný zborník 10.  Literárnovedný zborník 9. Acta facultatis Philosophicae  Universitatis Šafarikanae,  274-290.

 

Translations - books

 

 1. Leško, V. Philosophy of the History of Philosophy II. 2011. From the original „Filozofia dejín filozofie“.
 2. Leško, V. Philosophy of the History of Philosophy. 2003. From the original „Filozofia dejín filozofie“.
 3. Skolimovsky, H. Živá filozofia – filozofia ako strom života. Prešov: Slovacontact (1999). From the original “Living Philosophy – Philosophy As a Tree of Life”.
 4. Rawls, J. Politický liberalizmus. Prešov:  Slovacontact (1997). From the original “Political Liberalism”.
 5. Šmajs, J. Culture Against Nature. Dobromysl (1996). From the original “Kultura proti přírodě”.

 

Conferences - abroad

 

 1. Conference of ALT, Canberra, Australia, 2017.
 2. 5th LINGBAW Conference, Lublin, Poland, October 2017
 3. Culture and Cognition in Language Conference. Rzeszow, Poland, April 2017.
 4. SLE Conference, Naples, Italy, 2016, workshop convenor (with Livia Kortvelyessy), “Inflectional paradigms, derivational paradigms, and beyond”
 5. Revolution, evolution and endurance in the English language and Anglophone literature and culture. Rzeszow, Poland, 2015
 6. Various Dimensions of Contrastive Studies. Szczyrk, Poland, 2015 – Invited plenary talk
 7. Consecutivity and simultaneity in linguistics, languages and speech, Strasbourg, France, 2015
 8. MMM 10, Haifa Israel, 2015
 9. 26th Scandinavian Conference of Linguistics, Aalborg, Denmark: Semantic transparency vs., formal economy in word-formation.
 10. Word-formation theories II/ Typology and universals III. Kosice 2015.
 11. Linguistics Beyond and Within, Lublin, Poland, November 2014.  – Invited plenary talk
 12. ESSE conference, Kosice 2014.
 13. International Conference of Graduate Students in Linguistics. Patras, Greece. May 2014. Invited plenary talk.
 14. Word-formation conference. Bern, Switzerland, June 2014. Invited plenary talk.
 15. International Congress of Linguists. Workshop on the Semantics of Compounding. Geneva, Switzerland, July 2013. Invited speaker.
 16. Linguistics Beyond and Within, Lublin, November 2013.
 17. New Territories in Word-formation, Sofia, Bulgaria, 2013. Invited plenary speech
 18. Particle Verbs and Beyond: A Minisymposium on Morphology. Groningen, the Netherlands, June 2013. Invited speaker.
 19. Interfaces in English Linguistics, Budapest, 2012
 20. Typology and Universals in Word-Formation, Košice 2012, main organizer
 21. SLE Conference, Logrono, Spain, 2011, workshop convenor, “Evaluative morphology
 22. 3rd Vienna Workshop on Affix Ordering. 2011. Plenary lecture
 23. IAUPE conference, Malta, 2010
 24. SLE conference, Lisbon, Portugal – 2009. Workshop convenor: “Recursiveness in Word-formation
 25. Universals and Typology in Word-formation, Košice, 2009, main organizer
 26. The Second Rzeszów Anglistentag, Rszeszow, Poland, 2009.
 27. Morphological Meeting Vienna 2008 2x (with Jesus Fernandes)
 28. IAUPE conference, Lund, Sweden. 2007
 29. Prague School and Theories of Structure. Prague, Czech Republic. 2007.
 30. The First Rzeszów Anglistentag, Rszeszow, Poland, 2007.
 31. Tarnow conference, Tarnow, Poland 2007.
 32. Konferencia ESSE 8, London, V. Británia 2006 – Workshop convenor “Interpretation of Novel Words”
 33. Morphology Meeting, Budapest 2006.
 34. Word-Formation Theories, Presov 2005
 35. Morphology Meeting, Vienna 2004.
 36. Konferencia SLI, L’Aquilla, Taliansko 2003.
 37. Konferencia ESSE V, Strasbourg, Francúzsko 2002 – Workshop convenor “Morphological   Productivity”
 38. Seminár o konverzii, Budapešť 2002.
 39. Naturalness and Markedness in Synchrony and Diachrony, Societas Linguistica Europea, Poznaň, Poľsko, 2000.
 40. Česko-slovenská konferencia anglistov, Opava, Czech Republic, 2000.
 41. ESSE (European Society for the Study of English) III Debrecen, Hungary, 1997.
 42. 5th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, Czech Republic,1996.
 43. ESSE II Glasgow, UK, 1995.
 44. 4th Conference of English, American and Canadian Studies,  Brno, Czech Republic, 1994.
 45. 3rd  Conference of English and American Studies, September, Brno, Czech Republic, 1992.

 

Conferences - In Slovakia

 1. Universals and Typology in Word Formation, Kosice, Slovakia, 2009
 2. Word-Formation Theories Conference. Prešov, 2005.
 3. Lexikálna sémantika a derivatológia, Prešov, 2000
 4. Jazyk a kultúra, Smolenice, 2000
 5. Forma a význam, Prešov, 1999
 6. ASA Conference, Bratislava, 1995
 7. ASA Conference Ružomberok, 1994
 8. ASA Conference Smolenice, 1993

 

Editorial work

 

 1. Editor-in-chief of the SKASE Journal of Theoretical Linguistics. [www.skase.sk]
 2. Word Structure (Edinburgh, UKs - Member of the editorial board
 3. Journal of Advanced Linguistics Studies (JALS) (India) – member of the Advisory Board (since 2012)
 4. EJES - Member of the editorial board
 5. Archivio Glottologico Italiano - Member of the editorial board
 6. Zeitschrift für Wortbildung/Journal of Word-Formation - Member of the editorial board
 7. Concordia Discors vs Discordia Concors: Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Translation and Cross-Cultural Strategies – Member of the Advisory Board
 8. LingBaW – Member of the editorial board
 9. Prague Journal of English Studies – member of the Advisory Board  (since 2012)
 10. Explorations in English Language and Linguistics - Member of the advisory board  (since 2013)

 

Research and study stays abroad, lectures abroad

 

 1. James Cook University, Language and Culture Research Centre, Cairns, Australia, 4 April - 5 May, 2016
 2. University of Granada, Spain, 2016
 3. University of Valencia, Spain, 2015
 4. Groningen University, the Netherlands, 2013
 5. Nijmegen University, the Netherlands, 2012, invited lecture
 6. Michele Montaigne University, Bordeaux, France, 2012
 7. University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spain, 2012,
 8. Szeged, Hungary, 2012
 9. Utrecht University, the Netherlands, 2011
 10. Max-Planck-Institut, Leipzig, Germany, 2010 – invited lecture
 11. Amsterdam University, the Netherlands, 2009
 12. Regensburg, Germany – visiting professor , 2007
 13. Jaen University, Spain, 2005
 14. Tubingen University, Germany, 2004
 15. Jaen University, Spain, 2003
 16. Göteborg University, Sweden, 2003
 17. Uppsala University, Sweden, 2003
 18. Institute of Linguistics, University of Utrecht, the Netherlands - 2002
 19. Rzeszow University, Poland – 2001
 20. Institut für Anglistik und Amerikanistik, University of Vienna, Austria, 2001
 21. Ostrava University, Czech Republic - 2000
 22. Institut für Anglistik und Amerikanistik, University of Vienna, Rakúsko – 2000
 23. King‘s College, London, UK, 1995
 24. King‘s College, Londýn,  UK - 1991

 

Other activities

 

 1. Founder of the Department of British and American Studies, P. J. Šafárik University in Košice, Slovakia. Its head in 2006 and 2007.
 2. Chairman of the habilitation and inauguration commission at P. J. Šafárik University in Košice, Slovakia, in the field of British and American Studies.
 3. Chairman of the PhD Commission at P. J. Šafárik University in Košice, Slovakia, in the field of British and American Studies.
 4. Chairman of a national ad hoc commission for doctoral dissertations in the field of General Linguistics and Linguistics of Specific Language Groups
 5. Supervisor of PhD students in Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary, Spain.
 6. Member of the Slovak Commission for Academic Degrees
 7. Member of the national R&D Agency in the field of Humanities

 

Our partners

Tweety na temat @UR_Rzeszow